Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala kommun arbetar för att förebygga, kunskapshöja om och upptäcka våldsbejakande extremism. Arbetet baseras på Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete som syftar till att utveckla kommunens arbete.

Vad är våldsbejakande extremism?

I en demokrati kan våldsbejakande extremism visa sig genom ideologier som tar avstånd från demokratins spelregler och uppmuntrar till våld och andra brott som politiska redskap.

Våldsbejakande extremism avser organisationer, nätverk, grupper eller individer med anknytning till exempelvis etablerade nätverk som är beredda att använda hot eller våld för att nå ideologiska syften eller vill förändra statsskicket. 

Det finns även enskilda som inte formellt tillhör en extremistmiljö, men som agerar på egen hand utifrån en extremistmiljös ideologi. De kallas ensamagerande våldsverkare.

Du kan läsa mer om våldsbejakande extremism i den broschyr som sammanställts av Center mot våldsbejakande extremism, CVE: 
Våldsbejakande extremism i Sverige - En sammanfattning (cve.se)

Stöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism

Center för våldbejakande extremism, CVE, har sammanställt ett metodstöd för yrkesverksamma. Det ska  öka kunskapen hos socialtjänst, polis, skola och andra berörda aktörer om vilka faktorer som påverkar en individs radikaliseringsprocess.

Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som sällan kommer upp, men när den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras.
Ta del av stöd från CVE (cve.se).  

Stödtelefon för yrkesverksamma

Det finns en stödtelefon på CVE för för yrkesverksamma personer, som arbetar på lokal, regional eller nationell nivå.

Telefonnummer: 08-527 44 290
Öppettider 9.00-15.00 helgfria vardagar.

Läs mer om stödtelefon för yrkesverksamma (cve.se)

Orostelefonen till Rädda barnen är öppen för alla

Du kan även ringa Rädda Barnens orostelefon om radikalisering. Orostelefonen är en anonym och nationell telefon som du kan vända dig till oavsett var du bor och hur gammal du är. Den kan spridas till personer du möter i din tjänst.

Orostelefonen är även till för stöd och rådgivning om du är orolig för någon i sin närhet. Det går även att ringa om du själv befinner dig i en situation du vill lämna. Du är anonym, samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer: 020-100 200 
Öppettider helgfria vardagar, måndag till fredag 9.00-12.00. På onsdagar kvällsöppet 17.00-20.00.

Läs mer om orostelefonen (raddabarnen.se).

Rädda barnen har tagit fram tips som kan hjälpa föräldrar kring samtal med tonårsbarn om svåra ämnen som hat och extrema åsikter.
Se stöd och kunskap om barn för dig som är ung, förälder eller jobbar med barn (raddabarnen.se).

Kontakta kommunen

Om du har frågor om hur Uppsala kommun arbetar med frågor kring våldsbejakande extremism kan du kontakta enheten för trygghet, brottsförebyggande och säkerhet på kommunledningskontoret.  

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Resultat från Uppsala kommuns trygghetsundersökning 2023 – 2024

  Trygghet är en prioriterad fråga för Uppsala kommun. Nu har resultatet från kommunens senaste trygghetsundersökning kommit. Undersökningen genomfördes hösten 2023 och gick ut till cirka 15 000 boende i Uppsala tätort med frågor som handlade om upplevelsen av trygghet och om oro för att bli utsatt för brott i det egna bostadsområdet.

 • Vuxenvandra under valborg

  Både 29 och 30 april rör sig många ungdomar runtom i Uppsala. Därför behöver vi vara fler vuxna som vistas utomhus. Vill du göra en insats för att skapa trygghet för ungdomar i Uppsala? Vuxenvandra tillsammans med Uppsala ungdomsjour på valborg!

 • ”Trygghetsvandringar är ett effektivt verktyg”

  I Uppsala kommun arbetar vi trygghetsskapande och brottsförebyggande för att förhindra eller försvåra för brott. En metod för att öka tryggheten i ett område är att genomföra trygghetsvandringar.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Beredskapsveckan

  Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att stärka motståndskraften hos invånarna och bidra till att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris eller ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Klimatanpassning

  Klimatförändringarna är här och extremväder blir allt vanligare. Redan i dag ser vi översvämningar och värmeböljor som påfrestar samhället, även i Uppsala. För att Uppsala ska vara anpassat till klimatförändringarna jobbar kommunen med klimatanpassning. Uppsala kommun planerar och bygger staden för framtiden och förbereder oss för extremväder. Det gör vi för att klara dagens och framtidens klimatförändringar.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby, Kvarngärdet och Löten

  Gränby, Kvarngärdet och Löten är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen gör tillsammans med alla som bor och arbetar i området för att skapa ett tryggt och trivsamt närområde där människor har goda möjligheter till jobb och aktiv fritid.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Krisberedskap och civilt försvar

  Det är viktigt att vara förberedd. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska göra att kommunen kan fortsätta sina viktiga uppdrag även vid samhällskriser, höjd beredskap och i värsta fall krig.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.