Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala kommun arbetar för att förebygga, kunskapshöja om och upptäcka våldsbejakande extremism. Arbetet baseras på Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete som syftar till att utveckla kommunens arbete.

Vad är våldsbejakande extremism?

I en demokrati kan våldsbejakande extremism visa sig genom ideologier som tar avstånd från demokratins spelregler och uppmuntrar till våld och andra brott som politiska redskap.

Våldsbejakande extremism avser organisationer, nätverk, grupper eller individer med anknytning till exempelvis etablerade nätverk som är beredda att använda hot eller våld för att nå ideologiska syften eller vill förändra statsskicket. 

Det finns även enskilda som inte formellt tillhör en extremistmiljö, men som agerar på egen hand utifrån en extremistmiljös ideologi. De kallas ensamagerande våldsverkare.

Du kan läsa mer om våldsbejakande extremism i den broschyr som sammanställts av Center mot våldsbejakande extremism, CVE: Våldsbejakande extremism i Sverige - En sammanfattning

Stöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism

Center för våldbejakande extremism, CVE, har sammanställt ett metodstöd för yrkesverksamma. Det ska  öka kunskapen hos socialtjänst, polis, skola och andra berörda aktörer om vilka faktorer som påverkar en individs radikaliseringsprocess.

Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som sällan kommer upp, men när den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras. Här kan du ta del av metodstödet: Metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism

Stödtelefon för yrkesverksamma

Det finns en stödtelefon på CVE för för yrkesverksamma personer, som arbetar på lokal, regional eller nationell nivå.

Telefonnummer: 08-527 44 290

Öppettider 9.00-15.00 helgfria vardagar.

Läs mer på Stödtelefon - Center mot våldsbejakande extremism

Orostelefonen till Rädda barnen är öppen för alla

Du kan även ringa Rädda Barnens orostelefon om radikalisering. Orostelefonen är en anonym och nationell telefon som du kan vända dig till oavsett var du bor och hur gammal du är. Den kan spridas till personer du möter i din tjänst.

Orostelefonen är även till för stöd och rådgivning om du är orolig för någon i sin närhet. Det går även att ringa om du själv befinner dig i en situation du vill lämna. Du är anonym, samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer: 020-100 200 
Öppettider helgfria vardagar, måndag till fredag 9.00-12.00. På onsdagar kvällsöppet 17.00-20.00.

Här kan du läsa mer om orostelefonen: Orostelefonen - Rädda Barnen

Rädda barnen har tagit fram fem tips som kan hjälpa föräldrar kring samtal med tonårsbarn om svåra ämnen såsom hat och extrema åsikter: Att samtala med tonårsbarn om hat och extrema åsikter - Rädda Barnen

Kontakta kommunen

Om du har frågor om hur Uppsala kommun arbetar med frågor kring våldsbejakande extremism kan du kontakta enheten för trygghet, brottsförebyggande och säkerhet på kommunledningskontoret.  

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Gottsunda flyttas ned från särskilt utsatt område till riskområde på polisens lista

  I Uppsala har Gottsunda-Valsätra legat på polisens lista över särskilt utsatta områden. I sin nysläppta lista bedömer polisen att området inte längre är särskilt utsatt utan klassas som ett riskområde. Riskområde innebär en lägre grad av utsatthet enligt polisens kriterier.

 • Med anledning av sprängningen i Fullerö hage

  Tidigt på torsdag morgon skedde en kraftig sprängning i området Fullerö hage cirka en mil norr om Uppsala. Kommunens krisstöd är på plats och samverkar med polisen, räddningstjänsten, civilsamhället och andra viktiga verksamheter.

 • Utökad satsning för att nå unga i riskzonen för missbruk och kriminalitet

  Under hösten utökar Uppsala kommun sin satsning för att nå 10–12 åringar som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet. Satsningen sker i samarbete mellan Uppsala ungdomsjour, skola, socialtjänst, polis och fritid, och kallas för SSPF–junior.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala uppmärksammas

  Uppsala har höga ambitioner och mål i alla sina verksamheter, vilket har uppmärksammats och resulterat i flera priser som vi är glada, tacksamma och stolta över. Här kan du läsa mer om dessa priser. Förhoppningsvis fylls listan på med fler snart igen.

 • Beredskapsveckan

  Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Den genomförs alltid vecka 39.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Krisberedskap och civilt försvar

  Det är viktigt att vara förberedd. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska göra att kommunen kan fortsätta sina viktiga uppdrag även vid samhällskriser, höjd beredskap och i värsta fall krig.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby och Kvarngärdet

  Gränby och Kvarngärdet är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen gör tillsammans med alla som bor och arbetar i området för att skapa en trygg och trivsam miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.