Våldsbejakande extremism

Uppsala kommun har tidigare haft en handlingsplan kring arbetet mot våldsbejakande extremism. Den har nu arbetats in i handlingsplanen för trygghet och säkerhet. 

Läs om kommunens handlingsplan för trygghet och säkerhet.

Utöver handlingsplanen för trygghet och säkerhet har kommunen även en handlingplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. 

Läs kommunens handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter.

Som stöd i arbetet finns på nationell nivå Center mot våldsbejakande extremism (CVE). De arbetar med att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism i Sverige. 

Läs mer om CVEs arbete på deras webbplats. 

För yrkesverksamma som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism har centret en stödtelefon som nås på 08-527 44 290.

 

Kontakta kommunen

Om du har frågor om hur Uppsala kommun arbetar med våldsbejakande extremism-frågor kan du kontakta Sofia König.