Våldsbejakande extremism

Uppsala kommun har tidigare haft en handlingsplan kring arbetet mot våldsbejakande extremism. Den har nu arbetats in i handlingsplanen för trygghet och säkerhet Handlingsplan trygghet och säkerhet (PDF, 241 KB).

Uppsala kommun har även en Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism. Handlingsplan mänskliga rättigheter (PDF, 4 MB).

Som stöd i arbetet finns ett nationellt Center mot våldsbejakande extremism (CVE) https://www.cve.se/.

För yrkesverksamma som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism har centret en stödtelefon som nås på 08-527 44 290. Stödtelefon CVE

Om du har frågor om hur kommunen arbetar med frågor om våldsbejakande extremism finns det en samordnare som du kan prata med.

Kontakta kommunen om våldsbejakande extremism

Om du har frågor om hur Uppsala kommun arbetar med frågor om våldsbejakande extremism kan du kontakta Sofia König som har e-post sofia.konig@uppsala.se.