Våldsbejakande extremism

Om du  är orolig att någon i din närhet dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi kan ringa Orostelefonen. Det är en nationell stödtelefon som drivs av Rädda Barnen och som erbjuder professionellt samtalsstöd helt anonymt. De talar flera språk och både barn och vuxna kan ringa. Du kan också kontakta dem via deras stödchatt. 

Om du har frågor om hur kommunen arbetar med frågor om våldsbejakande extremism finns det en samordnare som du kan prata med.

Ring Rädda barnens orostelefon

Telefon: 0200-100 200
Telefontider:
Måndag och onsdag 9.00–16.00 och 18.00–22.00
Tisdag och torsdag 9.00–16.00
Fredag 9.00–16.00 och 18.00–22.00
Läs om Orostelefonen hos www.raddabarnen.se

Chatta med Rädda barnen

Det finns också en stödchatt där kan du få stöd och råd i frågor om extremism helt anonymt. 
Chattider:
Måndag–fredag 18.00–22.00
Gå till chatten på www.raddabarnen.se/oroschatten

Handlingsplan mot våldsbejekande extremism

Uppsala kommun har tagit fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Den innehåller mål med arbetet och förslag på åtgärder och insatser.

Kontakta kommunen om våldsbejakande extremism

Om du har frågor om hur Uppsala kommun arbetar med frågor om våldsbejakande extremism kan du kontakta Carina Börjesdotter.