Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Det är viktigt för dig att känna till hur du snabbt kan kontakta myndigheterna eller få information om något händer.

När du behöver hjälp

Akut nödsituation – ring 112 

Ring 112 om du eller någon annan behöver akut hjälp av polis, räddningstjänst eller ambulans.

Polisen – ring 114 14 

I alla situationer som inte är akuta, når du polisen via telefonnummer 114 14. Polisens webbplats är www.polisen.se .

Sjukvårdsrådgivning – ring 1177

Om du vill ha sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177, men du kan också gå in på www.1177.se för att få information om sjukdomar, symptom och hälsa.

Trygghetsjouren – för dig som har trygghetslarm

Trygghetsjouren bevakar alla trygghetslarm och skickar personal från hemvården om du larmar genom att trycka på larmklockan i ditt hem. 

Så fungerar trygghetslarm.

Vid akut behov av stöd och hjälp när du mår dåligt

Om du upplever en akut risk att du eller någon i din omgivning skulle ta sitt liv. Ring SOS Alarm, på 112. 

Mind Självmordslinjen är en stödtelefon för dig som har tankar på att ta ditt eget liv. Ring 90101 eller chatta anonymt på webbplatsen Mind .

Råd för psykisk hälsa

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har samlat fem huskurer för psykisk hälsa och viktiga länkar dit du kan vända dig i broschyren Råd för psykisk hälsa.

De fem huskurerna är:

 • Bli andfådd minst varannan dag
 • Skapa tid för återhämtning
 • Prata med någon varje vecka
 • Följ ditt hjärta
 • Tro inte på allt du tänker

Allt i broschyren och mer finns samlat på SKR:s hemsida ”Stödlista för psykisk hälsa i kristid” På sidan finns råd och länkar till barn, unga, vuxna och äldre. I stödlistan finns också särskild information till dig som är chef eller har ansvar för personal.

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden finns information om psykisk hälsa, suicidtankar och suicid och hur du gör för att söka vård. Här finns egenvårdsråd för vanliga besvär som oro, stress och sömnproblem.

Besök 1177 Vårdguidens sidor om psykisk hälsa och suicid.

Stöd från Uppsala kommun

Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med en viss verksamhet eller person. E-post: uppsala.kommun@uppsala.se Telefon: 018-727 00 00

Uppsala kommun kan erbjuda dig olika stödinsatser utifrån ditt behov för att du lättare ska kunna klara vardagen. Stöd i vardagen - Uppsala kommun

Barn och unga

Elevhälsa. Du som går i skolan kan vända dig till elev- eller studenthälsan.

BRIS – Barnens rätt i samhället - Ring 116 111 eller chatta på www.bris.se 

Här kan du prata med en kurator om det som känns svårt. Du behöver inte säga vem du är. Det är gratis och syns inte på telefonräkningen.

UMO. Ungdomsmottagning på nätet. På www.umo.se finns information och råd till dig som är ung om sex, hälsa och relationer.

Jourhavande kompis. En anonym chatt för barn och unga upp till 25 år. Du kan vända dig dit när du behöver någon att prata med. Chatta med jourhavande kompis.

Ungasjourer.se. Här finns alla tjej-, kill-, trans- och ungdomsjourer. Besök ungasjourer.se.

Är du förälder? Läs mer om råd och stöd för föräldrar på www.stodlistan.se   

Vuxna

Jourhavande präst. Ring 112 och fråga efter Jourhavande präst eller chatta på www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Alkohollinjen. En stödtelefon för dig som funderar över dina alkoholvanor. Ring 020-84 44 48.

Kvinnofridslinjen. En stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Ring 020-50 50 50.

Välj att sluta. En stödtelefon för den som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Ring 020-555 666.

Äldre

Äldreombudsmannen. Du som känner dig ensam och vill prata med någon är välkommen att ringa äldreombudsmannen i Uppsala kommun på 018-727 12 39.

Samariterhemmet. Samtalsmottagningen för äldre erbjuder samtal per telefon med legitimerade psykoterapeuter som är 60+. Boka tid: måndagar 9.00-11.00 på telefon 073-074 78 23 eller via e-post samtalsmottagning1@samariterhemmet.se

Träffpunkter. Läs mer om träffpunkter i Uppsala kommun för dig som är över 65 år.

Pensionärsförening - Se www.stodlistan.se eller fråga kommunen. Mycket stöd och information finns att få via någon av Sveriges pensionärs- och seniorföreningar.

Mind Äldrelinjen. Få medmänskligt stöd och någon som lyssnar. Ring 020-22 22 33.

Anhöriga och närstående

Anhörigcentrum. Ett kostnadsfritt anhörigstöd till dig som bor i Uppsala kommun och hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, demenssjukdom eller misstänkt demenssjukdom. Ring 018-727 92 00 eller läs mer om Anhörigcentrum.

Anhöriglinjen. Stödtelefon för dig som behöver råd och stöd i din roll som anhörig. Ring 0200-239 500.

Maskrosbarn. Hos Maskrosbarn kan du som ungdom få stöd av vuxna som vet hur det är att ha en förälder som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Besök www.maskrosbarn.org .

Få information om krishändelser

I samband med större olyckor eller samhällshändelser finns många olika sätt att få information om vad som händer.

Läs om hur du håller dig informerad under en krissituation.

Efter olyckan

När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta vad du ska göra. På Uppsala brandförsvars webbplats hittar du information om praktiska saker och stöd du kan få.

Läs om vad du ska göra efter olyckan på Uppsala brandförsvars webbplats.

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala uppmärksammas

  Uppsala har höga ambitioner och mål i alla sina verksamheter, vilket har uppmärksammats och resulterat i flera priser som vi är glada, tacksamma och stolta över. Här kan du läsa mer om dessa priser. Förhoppningsvis fylls listan på med fler snart igen.

 • Beredskapsveckan

  Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Den genomförs alltid vecka 39.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Krisberedskap och civilt försvar

  Det är viktigt att vara förberedd. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska göra att kommunen kan fortsätta sina viktiga uppdrag även vid samhällskriser, höjd beredskap och i värsta fall krig.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby och Kvarngärdet

  Gränby och Kvarngärdet är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen gör tillsammans med alla som bor och arbetar i området för att skapa en trygg och trivsam miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.