Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Om säkerhetsläget och den höjda terrorhotnivån

Säkerhetspolisen har meddelat att terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4 på en femgradig skala. Höjningen beror inte på en enskild händelse eller ett konkret hot, utan är en signal till samhällsaktörer om vikten av ett aktivt säkerhetsarbete och att fortsätta arbetet för att minska risken att ett terrorattentat ska inträffa. 

Uppsala kommuns verksamheter är öppna. Vi följer aktivt utvecklingen och de rekommendationer som myndigheter ger och har löpande dialog med polisen.

 

Så här bör du agera

Polisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt, vara medvetna om det säkerhetsläge som råder och vara vaksamma på avvikelser. Avvikelser kan vara allt från obehöriga personer som befinner sig på känsliga platser till okända föremål som hittas i ett sammanhang som väcker misstankar.

Kontaktuppgifter till polisen vid anmälan:                             

Avvikelse 114 14, Akut eller pågående 112

Tipsa polisen via deras webb

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. Var källkritisk – sprid inte obekräftad information eller rykten.

På krisinformation.se finns aktuell information från myndigheter

Kommunens verksamheter

Kommunens trygghets- och säkerhetsarbete anpassas alltid efter läget. Alla verksamheter är öppna och behöver vi göra några anpassningar eller åtgärder så finns det beredskap för det. Har du frågor eller känner oro vänder du dig till den verksamhet som din fråga gäller.

Kontaktuppgifter till Uppsala kommun

Så arbetar kommunen med trygghet och säkerhet

Uppsala kommun arbetar sedan länge systematiskt med säkerhets- och trygghetsfrågor. Det nya terrorhotet aktualiserar och förstärker behovet av det. Vi samarbetar med myndigheter och aktörer i regionen för att skapa säkerhet och trygghet i samhället. Kommunen följer aktivt utvecklingen och har en löpande dialog med polisen.

Här finns mer att läsa om kommunens arbete med trygghet och säkerhet

På Säkerhetspolisens webbplats finns information om terrorhotnivån

På Polismyndighetens webbplats finns frågor och svar om den höjda terrorhotnivån

För barn, unga och andra som känner oro

Var inte ensam med din oro inför omvärldsläget. Här har vi samlat länkar och information om var du kan vända dig för att få stöd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats för barn och unga - Lilla krisinfo

På krisinformation. se finns information för dig som behöver stöd vid oro

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Gottsunda flyttas ned från särskilt utsatt område till riskområde på polisens lista

  I Uppsala har Gottsunda-Valsätra legat på polisens lista över särskilt utsatta områden. I sin nysläppta lista bedömer polisen att området inte längre är särskilt utsatt utan klassas som ett riskområde. Riskområde innebär en lägre grad av utsatthet enligt polisens kriterier.

 • Med anledning av sprängningen i Fullerö hage

  Tidigt på torsdag morgon skedde en kraftig sprängning i området Fullerö hage cirka en mil norr om Uppsala. Kommunens krisstöd är på plats och samverkar med polisen, räddningstjänsten, civilsamhället och andra viktiga verksamheter.

 • Utökad satsning för att nå unga i riskzonen för missbruk och kriminalitet

  Under hösten utökar Uppsala kommun sin satsning för att nå 10–12 åringar som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet. Satsningen sker i samarbete mellan Uppsala ungdomsjour, skola, socialtjänst, polis och fritid, och kallas för SSPF–junior.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala uppmärksammas

  Uppsala har höga ambitioner och mål i alla sina verksamheter, vilket har uppmärksammats och resulterat i flera priser som vi är glada, tacksamma och stolta över. Här kan du läsa mer om dessa priser. Förhoppningsvis fylls listan på med fler snart igen.

 • Beredskapsveckan

  Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Den genomförs alltid vecka 39.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Krisberedskap och civilt försvar

  Det är viktigt att vara förberedd. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska göra att kommunen kan fortsätta sina viktiga uppdrag även vid samhällskriser, höjd beredskap och i värsta fall krig.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby och Kvarngärdet

  Gränby och Kvarngärdet är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen gör tillsammans med alla som bor och arbetar i området för att skapa en trygg och trivsam miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.