Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Om säkerhetsläget och den höjda terrorhotnivån

Säkerhetspolisen har meddelat att terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4 på en femgradig skala. Höjningen beror inte på en enskild händelse eller ett konkret hot, utan är en signal till samhällsaktörer om vikten av ett aktivt säkerhetsarbete och att fortsätta arbetet för att minska risken att ett terrorattentat ska inträffa. 

Uppsala kommuns verksamheter är öppna. Vi följer aktivt utvecklingen och de rekommendationer som myndigheter ger och har löpande dialog med polisen.

 

Så här bör du agera

Polisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt, vara medvetna om det säkerhetsläge som råder och vara vaksamma på avvikelser. Avvikelser kan vara allt från obehöriga personer som befinner sig på känsliga platser till okända föremål som hittas i ett sammanhang som väcker misstankar.

Kontaktuppgifter till polisen vid anmälan:                             

Avvikelse 114 14, Akut eller pågående 112

Tipsa polisen via deras webb

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. Var källkritisk – sprid inte obekräftad information eller rykten.

På krisinformation.se finns aktuell information från myndigheter

Kommunens verksamheter

Kommunens trygghets- och säkerhetsarbete anpassas alltid efter läget. Alla verksamheter är öppna och behöver vi göra några anpassningar eller åtgärder så finns det beredskap för det. Har du frågor eller känner oro vänder du dig till den verksamhet som din fråga gäller.

Kontaktuppgifter till Uppsala kommun

Så arbetar kommunen med trygghet och säkerhet

Uppsala kommun arbetar sedan länge systematiskt med säkerhets- och trygghetsfrågor. Det nya terrorhotet aktualiserar och förstärker behovet av det. Vi samarbetar med myndigheter och aktörer i regionen för att skapa säkerhet och trygghet i samhället. Kommunen följer aktivt utvecklingen och har en löpande dialog med polisen.

Här finns mer att läsa om kommunens arbete med trygghet och säkerhet

På Säkerhetspolisens webbplats finns information om terrorhotnivån

För barn, unga och andra som känner oro

Var inte ensam med din oro inför omvärldsläget. Här har vi samlat länkar och information om var du kan vända dig för att få stöd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats för barn och unga - Lilla krisinfo

På krisinformation. se finns information för dig som behöver stöd vid oro

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Ny åtgärdsplan ska vässa brottsförebyggande arbete

  Kommunstyrelsen har beslutat om en ny åtgärdsplan som kompletterar det befintliga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Åtgärdsplanen bygger på en utökad lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område.

 • Ordningsvakter och väktare i egen regi

  Ordningsvakter bidrar till ökad trygghet. Därför har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska göra en fördjupad utredning och ta fram en plan för att ha ordningsvakter och EST-väktare i egen regi i stället för att upphandla tjänsten.

 • Simma lugnt och bada säkert

  Som Sveriges största landsbygdskommun har boende och besökare i Uppsala tillgång till ett 20-tal kommunala badplatser både vid sjöar och Fyrisån. Det är något som vi ska ta vara på och njuta av under sommaren. Men kom ihåg att det är viktigt att alltid röra sig säkert både i och i närheten av vatten, oavsett hur gammal du är. Med andra ord: simma lugnt och bada säkert i sommar!

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Beredskapsveckan

  Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att stärka motståndskraften hos invånarna och bidra till att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris eller ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Klimatanpassning

  Klimatförändringarna är här och extremväder blir allt vanligare. Redan i dag ser vi översvämningar och värmeböljor som påfrestar samhället, även i Uppsala. För att Uppsala ska vara anpassat till klimatförändringarna jobbar kommunen med klimatanpassning. Uppsala kommun planerar och bygger staden för framtiden och förbereder oss för extremväder. Det gör vi för att klara dagens och framtidens klimatförändringar.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby, Kvarngärdet och Löten

  Gränby, Kvarngärdet och Löten är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen gör tillsammans med alla som bor och arbetar i området för att skapa ett tryggt och trivsamt närområde där människor har goda möjligheter till jobb och aktiv fritid.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Krisberedskap och civilt försvar

  Det är viktigt att vara förberedd. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska göra att kommunen kan fortsätta sina viktiga uppdrag även vid samhällskriser, höjd beredskap och i värsta fall krig.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.