Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Ny mottagning för kvinnor som utsätts för sexuell exploatering

  För att stärka stödet till framförallt kvinnor som lever i sexuell exploatering kommer Uppsala kommun ge verksamhetsbidrag till Ebbamottagningen som öppnar upp under 2022. Mottagningen kommer att drivas av Diakonistiftelsen Samariterhemmet och vara en specialiserad mottagning för personer som fått ersättning för sexuella tjänster och prostitution, som skadar sig med sex eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål.

 • Utbildnings- och jobbcentervärdar jobbar uppsökande i Kvarngärdet Gränby

  Värdarna är en extratjänst som ska finnas till för de som bor i närområdet. De ska vara närvarande ute i området och möta människor, knyta kontakter, informera om utbildnings- och jobbcenter och ska även ha en trygghetsskapande funktion. De sex värdarna finns på plats sedan i maj 2021.

 • Samverkan mot skjutningar och andra våldsbrott

  Uppsala kommun, Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta och Kriminalvården Region Mitt tecknar nu en gemensam avsiktsförklaring med målet att metodiskt och med förenade krafter minska och förebygga det dödliga våldet i Uppsala.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Uppsala i orange 25 november

  Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

 • Prisregn över Uppsala

  Prisregnet över Uppsala verkar aldrig ta slut. Det är vi stolta över och hoppas att du firar med oss. Och även om vi är bäst så arbetar vi hela tiden vidare mot nya mål. Här finns ett axplock av våra priser och sidan fylls på med jämna mellanrum.

 • Krisberedskapsveckan 27 september - 1 oktober

  Krisberedskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Gränby och Kvarngärdet

  Gränby och Kvarngärdet är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen tillsammans med de som bor och arbetar i stadsdelarna gör för att skapa en trygg och trivsam miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.