Möteshandlingar

Nämnden för hälsa och omsorg 27 november 2014

Kallelse och protokoll

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

Ärenden

Öppna alla