Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Det finns olika former av odling på kommunens mark i Uppsala. Du kan till exempel odla på en kolonilott, du kan köpa en koloniträdgård eller starta en stadsodling. Vill du starta en ny odling på kommunens mark krävs det bland annat att du startar en förening.

 2. Regler för fritidsodling

  20 november 2019 beslutade kommunstyrelsen om nya regler för fritidsodling i Uppsala kommun. De nya reglerna ersätter tidigare riktlinjer för fritidsodling. De nya reglerna innebär några större förändringar.
  Läs de nya reglerna för fritidsodling i Uppsala kommun


  En del regler får vi ofta frågor om, här nedan kan du läsa om dessa regler.

  Tält

  Du får under max 1–2 veckor, ha till exempel ett partytält uppsatt på din odlingslott. Det får inte stå kvar permanent. Området är till för att odla på och det ska vara tillgängligt för allmänheten att besöka. Ett partytält bidrar inte till odlingen som är syftet med den upplåtna marken.

  Regnskydd

  Du får inte sätta upp regnskydd på din odlingslott. Ett regnskydd räknas som en byggnad och är därför inte tillåtet.

  Växthus och andra odlingsskydd

  Ett nedmonterbart växthus eller annat odlingsskydd får inte vara så stort att någon varaktigt kan vistas i det. Det går inte att ange en exakt tillåten höjd på ett nedmonterbart växthus. Om utrymmet har ståhöjd så behöver du ha bygglov för det.

  Den fasta delen/permanenta delen av ett nedmonterbart växtskydd får inte vara högre än 0,9 meter. Är det 0,9 meter eller lägre får det stå kvar på platsen när det inte är odlingssäsong, om det inte utgör en skaderisk för fåglar och andra djur. I annat fall ska växthuset/odlingsskyddet tas ned helt när det inte är odlingssäsong. Det är inte tillåtet att låta växthuset stå kvar efter att du tagit bort plasten.

  Exempel på växthus/odlingsskydd som inte kräver bygglov är till exempel pallkragar med skyddande insektsnät- eller frostskydd över. Se bilder nedan.

   

  pallkrage med frostskydd.jpg

  Exempel på växthus/odlingsskydd som kräver bygglov är till exempel tunnelväxthus och andra växthus med ståhöjd. Se exempel på sådana nedan.

  Växttunnel_kräver bygglov.jpg

  Växthustunnel_kräver bygglov.jpg

  Växthus som kräver bygglov.jpg

  Ett vindskydd eller plank får inte vara högre än 1,1 meter. Över det får du ha en spaljé där växter ska klättra. Spaljéns täthet får vara högst 1/3 tätt material och 2/3 luft. Planket eller vindskyddet får inte se ut som en avgränsande konstruktion.

  Storlek på spaljé 

  Växtlighetens behov avgör hur stor en spaljé eller annat växtstöd får vara. En spaljé kan kräva bygglov om syftet med den är något annat än stöd för växter, till exempel insynsskydd.

  Förankra spaljén/växtstödet ordentligt

  Det är viktigt att du förankrar din spaljé eller ditt växtstöd väl så att det inte riskerar att välta.

  Syftet med odlingslotten är att du ska odla på den. Därför måste du använda minst halva ytan till odling. Undantag kan förekomma med hänsyn till terräng med mera. Du får odla i krukor placerade på trall. Du behöver inte bygglov för altangolv i marknivå. 

  Du får grilla på en i förväg iordningställd grillplats, det vill säga en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Det är inte tillåtet att
  elda/grilla direkt på marken. Tillfälliga grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte heller kraven. Engångsgrillar får inte användas. Kan grillning ske på ett säkert sätt i en grill som är placerad på ett säkert sätt och vatten finns tillgängligt, bedömer kommunen att det är tillåtet. Kontrollera alltid vad som gäller avseende lokala eldningsförbud.
  Läs om eldning och eldningsförbud på Uppsala brandförsvars webbplats

  Om du behöver fylla igen ett uppgrävt hål på din lott ska du använda jordmaterial. Du får inte fylla igen hål i marken med till exempel brädor eller virke.

 3. Vem kan odla

  Koloniträdgårdar är till för kommunens invånare. Därför ställer kommunen krav på att du ska vara folkbokförd i Uppsala kommun för att få teckna avtal för en koloniträdgård. Om du flyttar får du behålla ditt avtal med föreningen.

  Även för odlingslotter ska du i regel vara folkbokförd i Uppsala men undantag kan göras för till exempel studenter.

 4. Olika former av odling

  Det finns olika former av odling. Här beskriver vi vad de olika formerna innebär. 

  Odlingsområde: Samlande begrepp för områden som upplåts för fritidsodling.

  Koloniträdgård: Jordlott (200– 500 kvadratmeter) som upplåts för odlingsverksamhet och där en liten stuga får uppföras.

  Odlingslott/kollektivodling för privat odling: Jordlott som upplåts för odlingsverksamhet och där ingen byggrätt finns. Jordlotten är vanligen cirka 60 kvadratmeter stor. 

  Stadsodling, kollektivodling för gemensam odling och övrig odling: Stadsodling innebär att odling av gemensam karaktär sker på allmän platsmark i stadsmiljöer. Odling av gemensam karaktär innebär till exempel att alla är välkomna att skörda av det som odlas. 

 5. Koloni- och odlingslottsföreningar

  I Uppsala finns det 20 odlingslottsföreningar, fyra koloniträdgårdsföreningar med stugor och en alternativ förening med stadsodling. Du kan också vända dig till stadsbyggnadsförvaltningen för att få hjälp att komma i kontakt med odlingsföreningar. 

  Här hittar du kontaktuppgifter till föreningarna.

  Ekebyodlarna
  Kön är stängd under 2024. Vi har i dagsläget cirka 5-6 års kö.
    
  E-post: info@ekebyodlarna.se
  Facebook: Ekebyodlarna
  Webbplats:  ekebyodlarna.home.blog
  Hitta på karta

  Engströmsodlarna
  E-post: engstromsodlarforening@gmail.com
  Facebook: Engströmsodlarna
  Hitta på karta

  Flogstaringens odlarförening
  E-post: flogstaringen@hotmail.com
  Webbplats: flogstaringen.wordpress.com
  Hitta på karta

  Gränby Odlarförening
  E-post: anna.thavenius@outlook.com
  Hitta på karta

  Hällbyvallsodlarna
  E-post: info@hallbyvallsodlarna.se
  Webbplats: hällbyvallsodlarna.se
  Hitta på karta

  Koloniföreningen Gottsundagipen
  E-post: gottsundagipen@gmail.com
  Webbplats: gottsundagipen.se
  Hitta på karta

  Kvarnbo Ängar odlarförening
  E-post: styrelsen@kvarnboangar.com
  Webbplats: www.kvarnboangar.com
  Hitta på karta

  Kvarngärdets odlarförening
  E-post:kontakt@kvarngardetodlarna.se
  Webbplats: www.kvarngardetodlarna.se
  Hitta på karta

  Lyckans lotter (Storvreta)
  E-post: bengtbromark@hotmail.com
  Hitta på karta

  Matparken
  E-post: matparken@gmail.com
  Facebook: matparkenigottsunda
  Hitta på karta

  Norra Skogens Odlarförening
  E-post: galinasemenova@hotmail.com
  Hitta på karta

  Odlarföreningen Linné
  E-post:linne-owner@yahoogroups.com
  Hitta på karta

  Odlarföreningen Norden
  Webbplats: www.odlarforeningennorden.com
  E-post:odlingslottnorden@gmail.com
  Hitta på karta

  Odlarföreningen Nybyplantan  
  E-post: nybyplantan@gmail.com
  Hitta på karta

  Odlarföreningen Ulleråker
  webbplats: odlaulleraker.wordpress.com
  Hitta på karta

  Odlarföreningen Von Bahr
  E-post: vonbahrodlarna@gmail.com
  Hitta på karta

  Ruddamsdalens odlarförening
  E-post: monica.h.ostman@gmail.com
  Hitta på karta

  Stenhagensodlarna
  E-post: khaltoamal@hotmail.com
  Hitta på karta

  Tunabergarnas Odlarförening
  Observera:
  Vår förening Tunabergarnas Odlarförening har stängt kön till odlingslotter. Vi hade i oktober 2023 över 140 st köande och det är uppskattningsvis 5-6 år tills man får en egen odlingslott.

  E-post: tunabergarnas@gmail.com
  Facebook: Tunabergarnas Odlarförening
  Webbplats: tunabergarnas.blogspot.se
  Hitta på karta

  Årsta Blomman
  E-post: info@arstablomman.se
  Webbplats: www.arstablomman.se
  Hitta på karta

  Flora-Linnea koloniträdgårdsförening
  E-post: info@floralinnea.se
  Webbplats: www.floralinneauppsala.se
  Hitta på karta

  Husbyborgskolonin
  E-post: husbyborgskollan@uppsala.com
  Webbplats: www.husbyborgskolonin.se
  Hitta på karta

  Tuna koloniträdgårdsförening
  E-post: kontakt@tunakolonin.se
  Webbplats: www.tunakolonin.se
  Hitta på karta

  Viola koloniträdgårdsförening
  E-post: tradgardsforeningenviola@gmail.com alternativt ceciliawestermark@gmail.com
  Hitta på karta

 6. Så kan du komma igång

  Odla på odlingslott eller stadsodla

  Kommunen upplåter mark till odlingsföreningarna som i sin tur upplåter marken för odling till exempel genom enskilda lotter med nyttjanderätt eller större odlingar som medlemmarna sköter om tillsammans.

  Varje förening delar själva ut odlingslotterna till medlemmar och hanterar köerna. Kontakta föreningen du vill vara med i för att ställa dig i kö. 

  Köpa en kolonistuga

  Det finns fyra koloniträdgårdsområden där en förening arrenderar marken av kommunen och varje medlem köper sin kolonistuga. Föreningarna har olika sätt för hur man kan köpa en stuga. Kontakta dessa föreningar för information om hur du köper en stuga.
  Se kontaktinformation till föreningarna

  Starta en ny odling - så gör du

  1. Hitta lämplig mark att odla på

  Om du vill starta en ny odling behöver du hitta en lämplig plats att odla på. För att få reda på vem som äger marken kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen kan också ge förslag på lämplig mark att starta en odling på. Om marken tillhör kommunen och detaljplanen tillåter den typ av odling som ska startas så kan du lämna en skriftlig förfrågan till stadsbyggnadsförvaltningen. Om du vill starta en stadsodling på allmän plats är det viktigt att du i din förfrågan beskriver hur odlingen ska bedrivas och på vilket sätt den skiljer sig från odlingslotter.

  2. Starta en förening

  I nästa steg måste du starta en förening. För att få arrendera mark av kommunen måste det finnas en förening som motpart till kommunen. Föreningen ska vara registrerad hos skatteverket och ha ett organisationsnummer. Numret är föreningens identitetsnummer och används vid kontakter med kommunen och andra myndigheter.

  När du startat en förening behöver du bilda en styrelse och anta föreningens stadgar. För att Uppsala kommun ska teckna avtal med en förening krävs det att kommunen godkänt föreningens stadgar och att det finns protokoll från konstituerande möte. Protokollet ska visa följande

  • att föreningen bildats och antagit ett namn
  • att stadgar har antagits
  • att styrelse har valts
  • vilka som ingår i styrelsen
  • vem/vilka som är firmatecknare.

  Starta kommersiell odling

  För att arrendera mark av Uppsala kommun för odling i kommersiellt syfte måste du lämna en skriftlig förfrågan till mark-fastighet@uppsala.se. Skriv önskad plats och storlek på arrendet du söker.

 7. Regler för trafik och parkering vid odlingsområden

  Trafik

  På gång- och cykelbanor får du bara gå, cykla eller åka moped klass II om du inte har särskild dispens. Du får inte heller köra motorfordon i terräng. Det gäller till exempel på gräsytor, i parker och skogsmark då det räknas till terräng.
  Läs om terrängkörningslagen

  Dispens för att lämna tung och skrymmande last

  Du kan i undantagsfall få muntlig dispens för att köra till odlingsområdet för att lämna tung och skrymmande last vid odlingslotten. Dispensen är bara till för att lämna av lasten och sedan direkt köra bort och parkera på tillåten plats.

  Ansök om dispens för att lämna tung och skrymmande last

  Kontakta kontaktcenter för att söka om dispens. Tänk på att ansöka i god tid innan du behöver köra din transport.

  Telefon: 018-727 00 00, fråga efter muntlig dispens.

  Du behöver lämna följande uppgifter i din ansökan:

  • förnamn och efternamn
  • telefonnummer
  • fordonets registreringsnummer
  • beskrivning av platsen där odlingslotterna är placerade
  • beskrivning av vad som ska transporteras.

  Uppgifterna som du lämnar behöver vi för att göra det möjligt för ett parkeringsbolag att övervaka.

  Parkering

  Parkering av fordon får endast ske på anvisade platser. Det är inte tillåtet att parkera i terräng så som till exempel på gräsytor och i park- eller skogsmark.

   

 8. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om aktiviteter, motion och idrott

 • Uppsala kommun fortsätter satsa på cykeln som transportmedel

  Förra året byggdes 6400 meter ny cykelväg i Uppsala kommun, vilket är den största satsningen på fyra år. Det visar kommunens cykelbokslut för 2023. Bokslutet är en sammanställning av de insatser kommunen gjort under året för att underlätta för Uppsalas cyklister.

 • Vi minns Förintelsen

  Den 27 januari, samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades år 1945, samlas människor över hela världen i en årlig manifestation för att minnas Förintelsens offer.

 • Natur i Gamla Uppsala skyddas– nytt naturreservat

  Det populära friluftsområdet i Gamla Uppsala blir nu naturreservat. Det innebär till exempel att värdefulla arter som backsippor får bättre förutsättningar. Tanken med reservatet är också att stärka friluftslivet genom att exempelvis göra det lättare att besöka värdefull natur- och kulturmiljö.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Gottsunda allaktivitetshus Sommar för alla

 • Evenemang för barn och unga

  På Kubik Uppsala hittar du saker att göra inom Uppsala kommun. Här samlar vi aktiviteter inför alla lov men också övrig fritid.

 • Fritidslots – vägen till en roligare fritid

Så arbetar vi med aktiviteter, motion och idrott

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Idrott

  Oavsett ålder, kön, könstillhörighet, sexuell läggning eller etnicitet ska alla kunna träna och idrotta på sina egna villkor utan att diskrimineras - tillsammans når vi målet, Sveriges bästa idrottskommun.

 • Så arbetar vi med:

  Att cykla i Uppsala

  Här kan du läsa om hur vi arbetar för att utveckla Uppsala som cykelstad. Om du vill ha löpande information om vad som är på gång för dig som cyklist: prenumerera på nyhetsbrevet.