Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Regler för fritidsodling i Uppsala kommun

Här hittar du information om vilka regler som gäller för fritidsodling på kommunal mark i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen beslutade om de nya reglerna för fritidsodling 20 november 2019.

Sammanfattning

Flera olika regelverk och lagar styr användandet av kommunal mark till fritidsodling. Uppsala kommun ställer också villkor som markägare för att marken ska få användas till odling. Syftet med reglerna är att odling på kommunal mark ska hanteras på ett tydligt och enhetligt sätt. Reglerna ska också skapa goda förutsättningar för alla att odla.

Reglerna ersätter tidigare riktlinjer

Kommunstyrelsen fattade beslut om de nya reglerna för fritidsodling 20 november 2019. Reglerna ersätter tidigare riktlinjer för fritidsodling. De nya reglerna innebär några större förändringar som sammanfattas nedan.

Ny maxhöjd för drivbänk
De nya reglerna innebär att den permanenta delen av drivbänken får vara max 0,9 meter hög. Förändringen är en anpassning till gällande plan- och bygglagstiftning. Under odlingssäsongen kommer det fortsätta vara tillåtet att sätta upp tillfälliga växthus som kan monteras ned och skydd mot skadedjur eller liknande om de inte kräver bygglov.

Alla drivhus ska anpassas efter de nya reglerna inom ett år efter att kommunstyrelsen fattat beslut om dem.

Ny taxa för odlingslotter
De nya reglerna innebär att föreningen betalar för hela odlingsområdet istället för att betala markhyra per uthyrd lott. Markhyran per kvadratmeter blir lägre än tidigare för de flesta föreningar. Några föreningar kommer att ha samma markhyra som tidigare.