Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Det finns särskilda regler kring hur du ska använda och förvara kemiska växtskyddsmedel.

  Du ska bland annat

  • dokumentera din användning i en sprutjournal
  • ha godkänd utrustning för besprutning
  • förvara kemikalier och utrustning på ett säkert sätt
  • följa regler för skyddsavstånd till brunnar för dricksvatten och vattendrag.
 2. Användning utanför jordbruksmark eller i vattenskyddsområde

  Om du vill använda växtskyddsmedel i ett vattenskyddsområde behöver du ansöka om tillstånd.

  Om du vill använda växtskyddsmedel utanför jordbruksmark behöver du anmäla det eller ansöka om tillstånd, beroende på vilken plats det gäller.

  Läs om hur du anmäler och söker tillstånd för att sprida växtskyddsmedel på känslig mark

 3. Hantera och förvara

  Skötsel och förvaring av spruta

  Om du har en spruta som du använder yrkesmässigt för att sprida växtskyddsmedel måste den vara godkänd av Jordbruksverket. För att sprutan ska kunna godkännas måste den funktionstestas av en behörig funktionstestare.

  Funktionstestprotokoll ska lämnas in till Jordbruksverket. Du får sedan ett beslut om godkännande från Jordbruksverket som du ska kunna visa upp för miljöförvaltningen vid tillsyn.

  Godkännandet gäller i tre år, därefter måste sprutan funktionstestas på nytt.

  Mellan funktionstesterna ska du utföra tekniska kontroller, så kallad egen teknisk översyn. Inför varje spruttillfälle bör du också göra en enklare översyn för att vara säker på sprutans funktion.

  Du ska förvara sprutan på en plats där det inte finns risk för att kemikalierester kan förorena miljön, till exempel inomhus, på en biobädd eller en gjuten platta med avrinning till gödselbrunnen. Det gäller även när du fyller på och rengör sprutan. Om du fyller på sprutan i fält bör du inte använda samma plats för påfyllning flera år i rad.

  Läs mer om hur du ska sköta sprutan på jordbruksverket.se

  Förvaring av växtskyddsmedel

  Förvara växtskyddsmedlet torrt och skyddat mot regn. Du ska förvara det i ett utrymme som saknar avlopp eller är omgivet av en skyddsvall så att kemikalier inte kan läcka till närliggande golvbrunnar.

  Läs mer om hur du ska hantera och förvara kemikalier

 4. Godkända växtskyddsmedel

  För att du ska få använda ett växtskyddsmedel behöver det vara godkänt av kemikalieinspektionen. Du kan se om det är godkänt genom att söka på registreringsnummer eller produktnamn i kemikalieinspektionens bekämpningsregister.

  Om kemikalieinspektionen inte förnyar sitt godkännande av ett växtskyddsmedel får du oftast använda upp ditt lager innan du slutar att använda det. Men reglerna kan variera beroende på vilket växtskyddsmedel det gäller.

  Sök i kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister

  Se hur länge olika preparat får användas och lagras i kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS (2022:3) om bekämpningsmedel.

 5. Behörighet för att få använda växtskyddsmedel

  Alla godkända växtskyddsmedel delas in klass ett, två och tre. Växtskyddsmedel i klass ett och två får bara användas yrkesmässigt.

  För att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt behöver du bli godkänd på en behörighetsutbildning. Behörigheten är giltig i fem år och du behöver därför gå en vidareutbildning vart femte år. När du har fått godkänt på kursen får du ett utbildningsbevis och kan ansöka om användningstillstånd.

  Läs om behörighetsutbildning för användning av växtskyddsmedel på jordbruksverket.se

 6. Skyddsavstånd vid spridning

  När du sprider växtskyddsmedel finns det fasta och anpassade skyddsavstånd som du behöver ta hänsyn till.

  Vid spridning av växtskyddsmedel ska de fasta skyddsavstånden vara

  • 2 meter till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
  • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

  Anpassade skyddsavstånd betyder att skyddsavståndet kan öka beroende på hur omgivningen ser ut, till exempel om det är stenig mark. Vädret och vilken typ av bekämpningsmedel du använder kan också avgöra det anpassade skyddsavståndet. Du bör alltid undersöka om det krävs ett anpassat skyddsavstånd innan du använder växtskyddsmedel.

  Läs om skyddsavstånd på Säkert växtskydds webbplats

  Se Säkert växtskydds hjälpreda för bestämning av anpassade skyddsavstånd

 7. Sprutjournal

  Du behöver dokumentera din användning av växtskyddsmedel i en sprutjournal. Sprutjournalen ska sparas i tre år och du behöver visa upp den vid ett tillsynsbesök om du blir tillfrågad.

  Sprutjournalen ska innehålla 

  • vilka växtskyddsmedel du använder och i vilka doser
  • på vilka grödor du använder växtskyddsmedlet
  • när och var du har sprutat växtskyddsmedel
  • namnet på den som utfört spridningen
  • vilka fasta och anpassade skyddsavstånd du har hållit
  • syftet med besprutningen,
  • Om du använder växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter ska det finnas uppgifter om det fanns blommande växter i området du besprutade.

  Hämta mallar för sprutjournaler och se exempel på hur de ska fyllas i på Säkert växtskydds webbplats

  Läs mer om hur du arbetar med en sprutjournal på jordbruksverket.se

 8. Minska användningen av växtskyddsmedel

  Genom att kombinera flera olika åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter kan du minska ditt beroende av kemiska växtskyddsmedel. Det kallas integrerat växtskydd och kan hjälpa till att förebygga problem. Exempel på åtgärder är att variera växtföljden eller anpassa din odlingsteknik.

  Läs om integrerat växtskydd på jordbruksverket.se

 9. Kontakt – om du behöver vägledning

  Om du har frågor eller behöver vägledning kan du kontakta miljöförvaltningen.

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.