Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2021-003913

Planläggningen syftar till att göra den befintliga markanvändningen på fastigheten Lilla Slässbo 1:95 planenlig samt möjliggöra en viss tillbyggnad och nybyggnad, vilket innebär att planlägga fastigheten för bostadsändamål. Syftet är att reglera byggrätten med hänsyn till det befintliga bostadshuset och uthuset inom planområdet samt med hänsyn till väg 72 (Salavägen), den omgivande bebyggelsen, naturområdet och kapaciteten i vatten- och avloppsnätet.

Planprocessen är i skede: Samråd
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om samråd

Datum för samråd

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som en samrådsredogörelse och publiceras i granskningsskedet.

Kontakt

Saga Wingård

Telefon:
018-727 46 14