Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Om du planerar en åtgärd som kan innebära att kommunen behöver upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan, kan du ansöka om det genom att begära ett planbesked av plan- och byggnadsnämnden. Ett planbesked ska ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte.

  Det är plan- och byggnadsnämnden som efter förslag från fastighetsägaren eller byggaktören fattar beslut om ett detaljplanearbete ska starta.

 2. Vad det kostar

  Arbetet kring planbesked genomförs på stadsbyggnadsförvaltningen och medför en kostnad för byggherren som begär planbeskedet. Avgiften bestäms enligt kommunfullmäktiges taxa för plan- och byggnadsnämndens verksamhet.

  Taxor och avgifter för detaljplanering

 3. Krav på inlämnade handlingar

  Lämna in din begäran om planbesked skriftligt till plan- och byggnadsnämnden. Den ska innehålla

  • en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den planerade åtgärden
  • omfattning och karaktär på byggnader eller anläggningar
  • en bifogad situationsplan över det berörda området, där det tydligt ska framgå vad du som byggaktör föreslår.
 4. Skicka in en ansökan

  Det finns en särskild blankett för dig som vill lämna en begäran om planbesked. 

  Blankett för begäran om planbesked (PDF, 243 KB)

  Blanketten och situationsplanen skickar du till:

  Uppsala kommun
  plan- och byggnadsnämnden
  753 75 Uppsala

  plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

 5. Du får besked inom fyra månader

  När en komplett begäran om planbesked kommit in till kommunen, har kommunen fyra månader på sig att ge planbeskedet. Om kommunen ger ett positivt besked ska det även framgå en ungefärlig tidpunkt för när ett beslut om antagandet av detaljplanen bedöms kunna ske. Det gäller under förutsättning att planarbetet leder fram till att det är möjligt att anta detaljplanen.

 6. Kontakta oss

  Processledare
  Torsten Livion
  018-727 47 28
  torsten.livion@uppsala.se

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Planer för fler bostäder i sydöstra och centrala Uppsala

  Uppsala kommun fortsätter att utveckla staden och ger nu möjlighet att bygga fler bostäder både i Sävja och vid centrala Österplan. Två nya detaljplaner gör att det kan byggas cirka 115 nya bostäder inom ett par år.

 • Nya radhus på gång centralt i Uppsala

  Nu är planerna klara för att bygga 25 radhus i tre våningsplan utmed Hildur Ottelinsgatan i Rickomberga. De nya radhusen kommer att ersätta tre byggnader från 1960-talet, som rivs för att ge plats åt de nya bostäderna.

 • Gottsunda - i augusti kan du tycka till om bostadsplanerna

  I Gottsunda planerar vi bland annat för att det ska vara möjligt att bygga många nya bostäder, en simhall och butiks- och serveringslokaler. I augusti drar samrådet för de två nya detaljplanerna i gång, vilket betyder att allmänheten kan tycka till om förslagen.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppskala C

  Just nu händer det spännande saker i Uppsala. Ett lite mer hållbart och mänskligt sätt att se på utveckling är under framväxt. Här ska vi och kommande generationer kunna leva i en trygg och välfungerande vardag. Just därför kommer vi under de kommande åren att utveckla Uppsala C. Vi skalar helt enkelt upp Uppsala C så du kan skala upp livskvaliteten.

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • I sommar har vi plats-utvecklat Stora torget

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Spårväg i Uppsala

  I Uppsala planerar vi att bygga en spårväg som ska gå från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. Spårvägen kommer bli drygt 17 kilometer lång och ha 22 hållplatser. Spårvägen ska bland annat att gå igenom stadsdelarna Gottsunda, Ultuna, Rosendal och Ulleråker. År 2029 planeras spårvägen vara färdigbyggd och redo att trafikeras.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Översiktsplan 2024

  Varje kommun ska ha en översiktsplan. En strategi för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska vidareutvecklas i staden, i tätorterna och på landsbygderna. Uppsala kommuns översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomisk och socialt. I en växande kommun med plats för alla.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.