Hjälp nyanlända

 1. I korthet


  Du som privatperson kan hjälpa nyanlända att komma in i det svenska samhället på flera sätt. Du kan engagera dig både mycket och lite, beroende på dina egna förutsättningar. Alla sätt som bidrar till integration är bra och något som gynnar samhället. Det kan till exempel handla om att du fikar med en nyanländ vid ett enstaka tillfälle, eller att du tar ett längre uppdrag som vänfamilj eller kontaktperson.

  Hitta ett sätt som passar just dig – den du hjälper kommer att vara tacksam.

  Fäll ihop
 2. Bli vänfamilj


  Som vänfamilj får du kontakt med en nyanländ person eller familj som har fått uppehållstillstånd. Kontakten sker på fritiden och ni kommer själva överens om när och hur ni träffas.

  Du avgör själv hur mycket tid du vill lägga ner och vad ni ska göra när ni ses. Det handlar om att lära känna varandra och att ha en öppen kontakt där båda är delaktiga. Förslag på aktiviteter kan vara att fika eller titta på olika platser i Uppsala. Du får ingen ekonomisk ersättning.

  Anmälan

  Du anmäler dig ensam, som par eller familj. Vi försöker sammanföra dig eller er med någon eller några med liknande familjesituation och intressen. Du behöver inte vara född i Sverige, men du måste ha fyllt 18 år.

  När du har skickat din anmälan kontaktar vi dig för en första träff. Efter det matchas du mot en nyanländ person eller familj och ni får varandras kontaktuppgifter. Därefter sköter ni kontakten själva.

  När vi träffas ska du ha med dig ett utdrag ur polisens belastningsregister. Tänk på att du inte får öppna kuvertet du får från polisen.
  Hämta blankett för att begära utdrag ur belastningsregistret.

  Det ordnas en mängd aktiviteter för vänfamiljer, till exempel kafékvällar och friluftsaktiviteter. Alla som har blivit matchade får vara med.

  Projektet Vänfamilj är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Svenska kyrkan.

  Kontakta vänfamiljssamordnaren

  Fäll ihop
 3. Bli utlånad på biblioteket


  Vill du lära känna en person från en annan kultur, prata svenska eller kanske dela ett intresse? Då kan du låna ut dig på biblioteket.

  Bibliotek Uppsala och föreningen Lions driver projektet Låna en Uppsalabo, som är ett sätt för nya och gamla Uppsalabor att mötas.

  Vi hjälper dig att hitta en nyanländ person med liknande intressen som du. Därefter tar du själv kontakt och bestämmer när ni ska ses. Första gången bjuder vi på fika! Sedan väljer ni själva när och var ni träffas.

  Vill du bli utlånad? Anmäl dig på bibliotekuppsala.se eller kom till Stadsbiblioteket tisdagar 13.00–14.30 och torsdagar 15.30–17.30.

  Fäll ihop
 4. Bli familjehem, jourhem eller god man


  Det behövs fler familjehem, jourhem, kontaktpersoner och personer som kan vara god man för ensamkommande barn.

  Läs om att bli familjehem eller jourhem
  Läs om att bli god man för ensamkommande barn 
  Läs om att bli kontaktperson

  Fäll ihop
 5. Bli yrkesmentor


  Uppsala kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Rotary ett projekt där du kan bli yrkesmentor till en nyanländ akademiker. Syftet med mentorskapet är att göra det lättare för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden genom att utöka sina yrkesnätverk och komma ut i praktik.

  Genom att erbjuda din erfarenhet, kompetens och branschkännedom till en nyanländ akademiker hjälper du till att korta den personens väg till jobb och meningsfull sysselsättning. 

  Vem som kan bli yrkesmentor

  Du kan bli yrkesmentor om du är

  • läkare
  • sjuksköterska
  • apotekare
  • ingenjör
  • jurist
  • ekonom.

  Anmälan

  Läs mer och anmäl dig på rotarymentorer.se.

  När du anmält dig får du komma på ett matchningsmöte för att se om personkemin stämmer mellan dig och personen du ska vara mentor åt. 

  Mentorskapet pågår i åtta månader. Under den tiden träffas du och den nyanlände ungefär en gång i månaden. Ni bestämmer själva när, hur och var ni ska träffas. Under mentorskapet ska du ordna minst ett relevant arbetsplatsbesök.

  Fäll ihop
 6. Engagera dig i hjälporganisationer


  Här hittar du några av de stödorganisationer som genomför insatser för asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn i Uppsala. 

  Nyby Vision

  Ger språkträning och bedriver kompetenshöjande och hälsofrämjande integrationsverksamhet.
  Läs mer på nybyvision.se

  Röda korset

  Driver bland annat träffpunktsverksamhet med språkkafé.
  Läs mer på Röda korsets webbplats

  SIU (Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala)

  Paraplyorganisation för ett 40-tal invandrarföreningar i Uppsala. De arbetar bland annat för ett integrerat samhälle via fadderprojekt för nyanlända.
  Läs mer på iuppsala.se

  Studiefrämjandet

  Driver Föreningshuset Kontakten i Gottsunda med bland annat språkträning och läxhjälp.
  Läs mer på kontakten.nu

  Svenska kyrkan

  Svenskundervisning och andra aktiviteter för flyktingar via kyrkans olika församlingar i Uppsala.
  Läs mer på svenskakyrkan.se/uppsala

  TRIS (Tjejers rätt i samhället)

  En ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Erbjuder även läxhjälp.
  Läs mer på tris.se

  Uppsala Stadsmission

  Driver olika verksamheter till stöd för människor i Uppsala som befinner sig i utsatta livssituationer.
  Läs mer på uppsalastadsmission.se

  Listan innehåller bara organisationer som får stöd av, eller samarbetar med kommunen på något sätt. Förutom dem finns många lokala organisationer, kyrkor och föreningar som gör insatser av olika slag.

  Fäll ihop