Medicinsk elevhälsa i skolan

 1. Skolsköterska och skolläkare


  Skolsköterskan ger råd och stöd

  Varje skola har en skolsköterska som ger råd och stöd i hälsofrågor. Vänd dig till din skola för att få kontakt med skolsköterskan.

  Skolsköterskan erbjuder

  • personliga samtal om hälsa och livsstil
  • vaccinationer enligt svenska barnvaccinationsprogrammet
  • besök hos skolläkaren vid behov.

  Skolläkarmottagning

  Skolläkaren träffar vid behov elever och vårdnadshavare för medicinska bedömningar. Läkaren ger också råd vid skolrelaterade hälsoproblem.

  Fäll ihop
 2. Hälsobesök och vaccinationer


  Elevhälsan har ett basprogram som beskriver vad skolsköterskan erbjuder eleverna.

  Förskoleklass

  • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil.
  • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

  Årskurs 2

  • Hälsosamtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer.
  • Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt.
  • Synundersökning erbjuds vid behov.
  • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund för elever födda 2002 och senare.

  Årskurs 4

  • Hälsosamtal om inlärning, hälsa och livsstil.
  • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg.
  • Synundersökning erbjuds vid behov.

  Årskurs 5

  • Vaccination mot HPV erbjuds till flickor.

  Årskurs 7

  • Hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDT och sex- och samlevnadsfrågor.
  • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg.
  • Synundersökning erbjuds vid behov.

  Årskurs 8

  • Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta för elever födda 2002 och senare.

  Gymnasiet, årskurs 1

  • Hälsosamtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDT och sex- och samlevnadsfrågor.
  • Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt.
  • Synundersökning erbjuds vid behov.

  Mer om vaccinationer

  Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. De vaccinationer som erbjuds ger ett skydd mot sjukdomarna mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp och kikhosta. Flickor erbjuds även vaccin mot humant papillom virus (HPV).

  Läs mer om vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Fäll ihop
 3. Journalförfrågningar


  Om du av medicinska anledningar behöver se din journal, är det möjligt att begära ut den. I din förfrågan är det viktigt att du skriver fullständigt namn, personnummer och adress.

  Journal för elever födda 1989 eller senare

  Beställ din journal via vårt formulär eller skicka ett brev till Journalarkivet.

  Postadress
  Journalarkivet
  Fyrisborgsgatan 1
  753 75 UPPSALA

  Journal för elever födda 1988 eller tidigare

  Beställ din journal via vårt formulär eller skicka ett brev till stadsarkivet.

  Postadress
  Uppsala kommun 
  Uppsala stadsarkiv
  753 75 Uppsala

  Fäll ihop