Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Medicinsk insats

  Skolsköterskan och skolläkaren ansvarar för elevhälsans medicinska insats (EMI). Skolsköterskan erbjuder och genomför hälsobesök innefattande hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt gällande program samt vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Skolläkaren ansvarar för medicinska bedömningar vid skolrelaterade hälsoproblem.

  I elevhälsans medicinska insats kan bland annat ingå att:

  • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
  • bidra i arbetet med lärmiljön
  • vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av stöd/särskilt stöd
  • i samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • bidra med medicinsk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling
  • bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer vid behov kan erbjudas upp till 18 års ålder, samt fullfölja vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
 2. Hälsobesök och vaccinationer

  Elevhälsan har ett basprogram som beskriver vad skolsköterskan erbjuder eleverna.

  Förskoleklass

  • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil.
  • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

  Årskurs 2

  • Hälsosamtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer
  • Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt
  • Synundersökning erbjuds vid behov
  • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

  Årskurs 4

  • Hälsosamtal om inlärning, hälsa och livsstil
  • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg
  • Synundersökning erbjuds vid behov

  Årskurs 5

  • Vaccination mot HPV

  Årskurs 7

  • Hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDT och sex- och samlevnadsfrågor
  • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg
  • Synundersökning erbjuds vid behov

  Årskurs 8

  • Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta

  Gymnasiet, årskurs 1

  • Hälsosamtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDT och sex- och samlevnadsfrågor
  • Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt
  • Synundersökning erbjuds vid behov

  Mer om vaccinationer

  Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. De vaccinationer som erbjuds ger ett skydd mot sjukdomarna mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp, kikhosta och HPV.

  Läs mer om vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats .

 3. Journalförfrågningar

  Om du av medicinska anledningar behöver se din journal, är det möjligt att begära ut den. I din förfrågan är det viktigt att du skriver fullständigt namn, personnummer och adress.

  Journal för elever födda 1996 eller senare

  Beställ journalkopia via blankett (PDF, 50 KB)

  Skicka den ifyllda blanketten till Journalarkivet:

  Uppsala kommun
  Journalarkivet
  Fyrisborgsgatan 1
  753 75 UPPSALA

  Journal för elever födda 1995 eller tidigare

  Beställ din journal via formulär eller skicka ett brev till stadsarkivet.

  Postadress
  Uppsala kommun 
  Uppsala stadsarkiv
  753 75 Uppsala

Nyheter om elevhälsa

Så arbetar vi med elevhälsa

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.