Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Medicinsk insats

  Skolsköterskan och skolläkaren ansvarar för elevhälsans medicinska insats (EMI). Skolsköterskan erbjuder och genomför hälsobesök innefattande hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt gällande program samt vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Skolläkaren ansvarar för medicinska bedömningar vid skolrelaterade hälsoproblem.

  I elevhälsans medicinska insats kan bland annat ingå att:

  • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
  • bidra i arbetet med lärmiljön
  • vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av stöd/särskilt stöd
  • i samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • bidra med medicinsk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling
  • bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer vid behov kan erbjudas upp till 18 års ålder, samt fullfölja vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
 2. Hälsobesök och vaccinationer

  Elevhälsan har ett basprogram som beskriver vad skolsköterskan erbjuder eleverna.

  Förskoleklass

  • Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil.
  • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt, syn och hörsel.

  Årskurs 2

  • Hälsosamtal om inlärning, trivsel och kamratrelationer
  • Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt
  • Synundersökning erbjuds vid behov
  • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

  Årskurs 4

  • Hälsosamtal om inlärning, hälsa och livsstil
  • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg
  • Synundersökning erbjuds vid behov

  Årskurs 5

  • Vaccination mot HPV

  Årskurs 7

  • Hälsobesök med samtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDT och sex- och samlevnadsfrågor
  • Hälsoundersökning som omfattar längd, vikt och rygg
  • Synundersökning erbjuds vid behov

  Årskurs 8

  • Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta

  Gymnasiet, årskurs 1

  • Hälsosamtal om inlärning, hälsa, livsstil, ANDT och sex- och samlevnadsfrågor
  • Hälsoundersökning som omfattar längd och vikt
  • Synundersökning erbjuds vid behov

  Mer om vaccinationer

  Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. De vaccinationer som erbjuds ger ett skydd mot sjukdomarna mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp och kikhosta. Flickor erbjuds även vaccin mot humant papillom virus (HPV).

  Läs mer om vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats .

 3. Journalförfrågningar

  Om du av medicinska anledningar behöver se din journal, är det möjligt att begära ut den. I din förfrågan är det viktigt att du skriver fullständigt namn, personnummer och adress.

  Journal för elever födda 1993 eller senare

  Beställ journalkopia via blankett (PDF, 83 KB)

  Skicka den ifyllda blanketten till Journalarkivet:

  Uppsala kommun
  Journalarkivet
  Fyrisborgsgatan 1
  753 75 UPPSALA

  Journal för elever födda 1992 eller tidigare

  Beställ din journal via formulär eller skicka ett brev till stadsarkivet.

  Postadress
  Uppsala kommun 
  Uppsala stadsarkiv
  753 75 Uppsala

Nyheter om elevhälsa

 • Så ska Uppsala kommun kraftsamla för psykisk hälsa framöver

  Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk hälsa i alla skolformer, ta fram uppsökande metoder för att nå barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter och återkommande följa upp effekten av olika insatser som görs. Det är några av medskicken från den nya rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021”, som idag godkändes av kommunstyrelsen.

 • Gränbys frukostsatsning i final

  Frukostsatsningen på Gränbyskolan och Gränby allaktivitetshus har lett till final i Arla Guldko 2021 i tävlingskategorin Årets Frukostlyft. Vinnarna koras 8 november.