Förtroendevald

Lena Hartwig (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Borgerlig vigsel
  vig 2012-04-23 − 2018-12-31
 • Uppsala Konsert & Kongress AB
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala Konsert & Kongress AB
  v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Borgerlig vigsel
  vig 2011-01-01 − 2011-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  ers 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  omb 2008-02-25 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2010-12-31
 • Stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala
  led 2003-01-01 − 2010-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Styrgrupp med övergripande ansvar för arbetet med översiktsplanen
  led 2008-01-30 − 2010-12-31
 • Styrgrupp för projektet Den goda Staden
  repr 2008-06-02 − 2010-12-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  omb-stadhus 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Destination Uppsala AB
  led 2010-04-26 − 2010-12-31
 • Politisk ledning
  råd 1998-11-01 − 2010-11-01
 • Uppsala Stadshus AB
  2:e v ordf 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsen
  2:e v ordf 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Krisledningsnämnden
  2:e v ordf 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  led 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Referensgrupp för Konsert- och kongresshus, tillväxtfond och rutiner avseende försäljning av til...
  led 2007-01-31 − 2009-12-31
 • Uppsalabuss AB
  v ordf 2007-01-01 − 2009-05-25
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  omb-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Uppsalahem AB
  ombers-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  led 2003-01-01 − 2007-01-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  ombers-stadshus 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Referensgrupp för genomförande av försäljning av tillgångar
  led 2004-06-09 − 2006-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  led 2003-03-26 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  ordf 2006-04-24 − 2006-12-31
 • Uppsalahem AB
  omb-stadhus 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Business Arena Stockholm AB
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  ombers-kf 1999-01-01 − 2006-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2003-02-24 − 2006-12-31
 • Uppsala Tourism AB
  omb 1999-03-01 − 2006-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  led 2004-06-14 − 2006-12-31
 • Mälardalsrådets näringsliv- och FOU utskott
  led 2004-02-23 − 2006-12-31
 • Krisledningsnämnden
  ordf 2004-03-29 − 2006-11-06
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  ordf 2002-11-07 − 2006-11-06
 • Kommunstyrelsen
  ordf 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ordf 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  ordf 2002-11-04 − 2006-01-19
 • Styrgrupp f planering för konsert- och kongresshus
  led 2002-11-07 − 2004-02-25
 • Arbetsmarknadsnämnden
  ordf 2001-01-01 − 2003-06-30
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Uppsala Gasgenerator AB
  ombers 2001-01-28 − 2002-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Storstadsdelegationen
  led 2000-10-11 − 2002-12-31
 • Innovationssystemen inom bioteknik i Uppsala
  repr 2001-05-30 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Uplands Lokaltrafik AB
  suppl 1999-03-01 − 2002-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  omb-stadhus 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  ordf 2002-11-01 − 2002-11-06
 • Ledningsgrupp för Uppsala 2012
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  1:e v ordf 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens finansutskott
  1:e v ordf 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  v ordf 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsen
  1:e v ordf 1998-11-07 − 2002-10-31
 • Handikapprådet
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  1:e v ordf 1998-11-01 − 2002-10-01
 • Jury för arkitekttävling-Konsert- och kongresshus i kv. Gerd
  ordf 2001-12-12 − 2002-06-10
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  ordf 2000-01-01 − 2000-12-31
 • Fyrishov AB
  led 1996-02-26 − 1998-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  omb 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  ombers 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Jämställdhetskommittén
  ers 1997-09-29 − 1998-12-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  ers 1996-10-16 − 1998-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län-Skolans område
  repr 1995-03-01 − 1998-12-31
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  ordf 1994-11-09 − 1998-11-06
 • Kommunstyrelsen
  led 1994-11-07 − 1998-11-06
 • Utskott för grundskolan
  ordf 1994-11-09 − 1998-11-06
 • Kommunfullmäktige
  led 1988-11-01 − 1998-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 1995-01-01 − 1998-10-31
 • Fyrishov AB
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Fyrishov AB
  led 1989-09-28 − 1994-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Kommunstrategerna i Uppsala AB
  led 1992-09-27 − 1994-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 1991-11-05 − 1994-10-31
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  v ordf 1994-01-01 − 1994-10-31
 • Ad hoc-grupp för boende, service och vård
  led 1993-02-17 − 1994-10-31
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  led 1993-02-17 − 1993-12-31
 • Konsumentrådet i Uppsala kommun
  led 1992-01-15 − 1992-12-31
 • Uppsala Ponnyklubb
  led 1989-02-27 − 1991-12-31
 • Vaksala KDN
  ordf 1990-01-01 − 1991-12-31
 • Handikapprådet
  led 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Vaksala KDN
  led 1986-01-01 − 1989-12-31
 • Handikapprådet
  suppl 1986-01-01 − 1988-12-31
 • Fritidsnämnden
  suppl 1983-01-01 − 1986-12-31