Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Förtroendevald

Lena Hartwig (S)

Aktuella uppdrag

 • Borgerlig vigsel vigselförrättare

Tidigare uppdrag

 • Bror Hjorthstiftelsen
  led 2019-01-28 − 2022-12-31
 • Uppsala stadsteater AB
  suppl 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Borgerlig vigsel
  vig 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsala Konsert & Kongress AB
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Borgerlig vigsel
  vig 2012-04-23 − 2018-12-31
 • Uppsala Konsert & Kongress AB
  v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Borgerlig vigsel
  vig 2011-01-01 − 2011-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala
  led 2003-01-01 − 2010-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Destination Uppsala AB
  led 2010-04-26 − 2010-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  omb-stadhus 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  omb 2008-02-25 − 2010-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  ers 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Styrgrupp för projektet Den goda Staden
  repr 2008-06-02 − 2010-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Styrgrupp med övergripande ansvar för arbetet med översiktsplanen
  led 2008-01-30 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2010-12-31
 • Politisk ledning
  råd 1998-11-01 − 2010-11-01
 • Krisledningsnämnden
  2:e v ordf 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  2:e v ordf 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  led 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsen
  2:e v ordf 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2010-10-31
 • Referensgrupp för Konsert- och kongresshus, tillväxtfond och rutiner avseende försäljning av til...
  led 2007-01-31 − 2009-12-31
 • Uppsalabuss AB
  v ordf 2007-01-01 − 2009-05-25
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  omb-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Uppsalahem AB
  ombers-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Samarbetsnämnden för Uppsala garnison
  led 2003-01-01 − 2007-01-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  ombers-stadshus 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Svenska kommunförsäkrings AB
  led 2004-06-14 − 2006-12-31
 • Uppsalahem AB
  omb-stadhus 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Referensgrupp för genomförande av försäljning av tillgångar
  led 2004-06-09 − 2006-12-31
 • Mälardalsrådet
  led 2003-02-24 − 2006-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Business Arena Stockholm AB
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv
  led 2003-03-26 − 2006-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  ombers-kf 1999-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Tourism AB
  omb 1999-03-01 − 2006-12-31
 • Mälardalsrådets näringsliv- och FOU utskott
  led 2004-02-23 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  ordf 2006-04-24 − 2006-12-31
 • Krisledningsnämnden
  ordf 2004-03-29 − 2006-11-06
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  ordf 2002-11-07 − 2006-11-06
 • Kommunstyrelsen
  ordf 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  ordf 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  ordf 2002-11-04 − 2006-01-19
 • Styrgrupp f planering för konsert- och kongresshus
  led 2002-11-07 − 2004-02-25
 • Arbetsmarknadsnämnden
  ordf 2001-01-01 − 2003-06-30
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1995-01-01 − 2002-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  omb-stadhus 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uplands Lokaltrafik AB
  suppl 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Innovationssystemen inom bioteknik i Uppsala
  repr 2001-05-30 − 2002-12-31
 • Storstadsdelegationen
  led 2000-10-11 − 2002-12-31
 • Uppsala Gasgenerator AB
  ombers 2001-01-28 − 2002-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  ordf 2002-11-01 − 2002-11-06
 • Ledningsgrupp för Uppsala 2012
  led 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsen
  1:e v ordf 1998-11-07 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens finansutskott
  1:e v ordf 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
  v ordf 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Handikapprådet
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  1:e v ordf 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Krigskommunstyrelsen
  1:e v ordf 1998-11-01 − 2002-10-01
 • Jury för arkitekttävling-Konsert- och kongresshus i kv. Gerd
  ordf 2001-12-12 − 2002-06-10
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  ordf 2000-01-01 − 2000-12-31
 • Kommunförbundet Uppsala län-Skolans område
  repr 1995-03-01 − 1998-12-31
 • AB Upsala Stadsteater
  omb 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Fyrishov AB
  led 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Uppsala läns arbetsförmedlingsnämnder
  ers 1996-10-16 − 1998-12-31
 • Jämställdhetskommittén
  ers 1997-09-29 − 1998-12-31
 • Uppsala Kommuns Fastighets AB
  ombers 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Utskott för grundskolan
  ordf 1994-11-09 − 1998-11-06
 • Kommunstyrelsen
  led 1994-11-07 − 1998-11-06
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  ordf 1994-11-09 − 1998-11-06
 • Kommunfullmäktige
  led 1988-11-01 − 1998-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 1995-01-01 − 1998-10-31
 • Fyrishov AB
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Fyrishov AB
  led 1989-09-28 − 1994-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1992-01-01 − 1994-12-31
 • Kommunstrategerna i Uppsala AB
  led 1992-09-27 − 1994-12-31
 • Ad hoc-grupp för boende, service och vård
  led 1993-02-17 − 1994-10-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 1991-11-05 − 1994-10-31
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  v ordf 1994-01-01 − 1994-10-31
 • Kommunstyrelsens personalutskott
  led 1993-02-17 − 1993-12-31
 • Konsumentrådet i Uppsala kommun
  led 1992-01-15 − 1992-12-31
 • Handikapprådet
  led 1989-01-01 − 1991-12-31
 • Vaksala KDN
  ordf 1990-01-01 − 1991-12-31
 • Uppsala Ponnyklubb
  led 1989-02-27 − 1991-12-31
 • Vaksala KDN
  led 1986-01-01 − 1989-12-31
 • Handikapprådet
  suppl 1986-01-01 − 1988-12-31
 • Fritidsnämnden
  suppl 1983-01-01 − 1986-12-31