Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Öppettider

  Stadshusets och Kontaktcenters öppettider

  Måndag 8.00-17.00
  Tisdag 8.00-17.00
  Onsdag 8.00-17.00
  Torsdag 8.00-18.00
  Fredag 8.00-17.00

  Helger stängt.

  Hela Stadshuset är tillgänglighetsanpassat för personer med funktionsnedsättningar. På gården finns parkeringsplatser för rörelsehindrade med parkeringstillstånd.

   

 2. Arbetsmarknadsförvaltningen

  Arbetsmarknadsförvaltningen stödjer arbetsmarknadsnämnden. Allt förvaltningen gör ska leda till att fler Uppsalabor kan försörja sig långsiktigt. 

  Läs mer om vad arbetsmarknadsförvaltningen gör

 3. Destination Uppsala

  Upplev vår fantastiska stad. Här hittar du guiderna, sevärdheterna och upplevelserna du inte får missa. 

  Läs om allt du kan göra i Uppsala.

 4. Energi- och klimatrådgivning

  Energi- och klimatrådgivningen ger dig råd och stöd när du vill använda energi på ett effektivare sätt. Du kan till exempel få tips om 

  • solceller
  • uppvärmningsalternativ
  • laddstolpar för elbil
  • energianvändning i lokaler eller bostäder
  • fönster, isolering, belysning

  Läs mer om energi- och klimatrådgivningen.

 5. Kommunledningskontoret

  Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. En viktig uppgift för kontoret är också att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.

  Läs mer om vad kommunledningskontoret gör

 6. Kulturförvaltningen

  Kulturförvaltningen ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturnämndens ansvarsområde och bereder ärenden åt kulturnämnden. Förvaltningen handlägger på nämndens uppdrag stöd och stipendier till det fria kulturlivet samt stöd till bygdegårdar, föreningslivet och studieförbund i Uppsala kommun.

  Läs mer om vad kulturförvaltningen gör

 7. Miljöförvaltningen

  Vi är en kommunal myndighet som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämnden och driver den kommunala lantmäterimyndigheten. Vi arbetar med miljöskydd, hälsoskydd, enskilt vatten och avlopp, områdesskydd, livsmedelskontroll och lantmäteri.

  Läs mer om vad miljöförvaltningen gör

 8. Socialförvaltningen

  Socialförvaltningen stödjer socialnämnden genom att ta fram underlag och genom att följa upp och verkställa beslut. Vi ansvarar för individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen.

  Läs mer om vad socialförvaltningen gör

 9. Stadsbyggnadsförvaltningen

  Vi stödjer gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

  Läs mer om vad stadsbyggnadsförvaltningen gör

 10. Utbildningsförvaltningen

  Utbildningsförvaltningen stödjer utbildningsnämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Förvaltningens uppdrag är att erbjuda förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar i åldrarna 0–20. Utbildningsförvaltningen arbetar för att alla barn och ungdomar med Uppsala som hemkommun ska nå bästa möjliga kunskapsresultat utifrån sina unika förutsättningar.

  Läs mer om vad utbildningsförvaltningen gör

 11. Vård- och omsorgsförvaltningen

  Vi stödjer omsorgsnämnden och äldrenämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. 

  Läs mer om vad vård- och omsorgsförvaltningen gör

 12. Överförmyndarförvaltningen

  Vi är en kommunal myndighet som arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden Uppsala som är en gemensam överförmyndare för de åtta kommunerna i Uppsala län. 

  Läs mer om vad överförmyndarförvaltningen gör