Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Möten och dialoger

Sträckorna för spårvagnstrafiken är uppdelad på tre detaljplaner. En för sträcka A till C, en för depån och en för sträcka D. Här hittar du förslagen till detaljplaner som var ute på samråd respektive granskning under sommaren 2023.

Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka D och detaljplan för depå

Under perioden 8 juni–8 september 2023 var förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka D och förslag till detaljplan för depå ute på samråd. Under samrådstiden bjöd vi in till två samrådsträffar där detaljplaneförslagen visades med presentationer och film. Deltagare kunde också prata med politiker och tjänstepersoner som arbetar med planeringen. Via länkarna nedan kan du ta del av förslagen. 

Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka A-C

Under perioden 8 juni–11 augusti 2023 var förslaget till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka A–C ute på granskning. Via länken nedan kan du ta del av förslaget. 

Förslag till detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik, delsträcka A-C

Förändringar i förslaget efter samrådet 2021

Våren 2021 var det första förslaget till detaljplan för en ny kollektivtrafiksträcka, delsträcka A–C ute på samråd. Efter samrådet gjorde vi förändringar i förslaget som har ställts ut på granskning. Du kan ta del av en sammanfattning av de förändringar vi gjorde i detaljplanen efter samrådet via länken nedan.

Sammanfattning av förändringar i detaljplanen efter samrådet

Mer information

Information om genomförda dialoger och fattade beslut

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun

Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala

Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun

Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala

Fredrik Landstorp
Maria Andér