Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Möten och dialoger

Under 2023 planerar vi att detaljplanerna för spårvägen och spårvägsdepån går ut på granskning och samråd. I samband med det har du möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

I samband med granskningen och samråden kommer du på den här webbplatsen hitta mer information kring hur du kan lämna synpunkter och hur du kan ta del av de olika detaljplanerna.

Information om genomförda dialoger och fattade beslut

Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun
Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala
Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun
Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala
Fredrik Landstorp
Maria Andér