Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Uppföljning av tidigare granskning av överförmyndarnämnden

Uppsala kommuns revisorer har gett KPMG uppdraget att göra en uppföljning av tidigare granskning av överförmyndarnämndens verksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har en övervägande del av revisionens påpekanden och rekommendationer har beaktats och åtgärdats.

KPMG bedömer att bland annat följande punkter behöver ses över i det fortsatta utvecklingsarbetet.

  • Nämndens arkivansvar bör framgå av reglementet, där överförmyndarnämnden är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.
  • Tidigare påpekanden avseende dokumenthanteringsplanen och arkivbeskrivningen kvarstår. Enligt uppgift kommer planen att revideras under 2019.

Det här är en uppföljning av en granskning av överförmyndarnämndens verksamhet 2016.
Se granskningen av överförmyndarnämnden 2016