Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Uppföljning av tidigare granskning av överförmyndarnämnden

Uppsala kommuns revisorer har gett KPMG uppdraget att göra en uppföljning av tidigare granskning av överförmyndarnämndens verksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har en övervägande del av revisionens påpekanden och rekommendationer har beaktats och åtgärdats.

KPMG bedömer att bland annat följande punkter behöver ses över i det fortsatta utvecklingsarbetet.

  • Nämndens arkivansvar bör framgå av reglementet, där överförmyndarnämnden är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.
  • Tidigare påpekanden avseende dokumenthanteringsplanen och arkivbeskrivningen kvarstår. Enligt uppgift kommer planen att revideras under 2019.

Det här är en uppföljning av en granskning av överförmyndarnämndens verksamhet 2016.
Se granskningen av överförmyndarnämnden 2016