Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Lämna synpunkter inför tillståndsprövning av vattenverksamhet för spårvägsbroar - samråd

Dialogen är avslutad.

Här nedan kan du ta del av resultatet.

Resultat i korthet

Sammanfattning

Bygget av en gång-, cykel- och spårvägsbro över Fyrisån kräver tillstånd enligt Miljöbalkens kapitel 11. Uppsala kommun har därför våren 2024 lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen för att få en miljödom.

Från den 8 december 2023 till och med den 31 januari 2024 pågick ett samråd då allmänheten hade möjligheter att lämna synpunkter på underlaget. Sammanlagt kom det in 23 yttranden från privatpersoner.

Synpunkterna från samrådet har nu sammanställts och skickats till mark-och miljödomstolen, som en del av ansökningshandlingen.

Ta del av ansökningshandlingen med bilagor

Ansökan bron över Fyrisån (PDF, 3 MB)

Bilaga 1. Översiktskarta (PDF, 12 MB)

Bilaga 2. Rådighetsavtal (PDF, 1 MB)

Bilaga 3. Fixpunktsbeskrivning koordinater (PDF, 137 KB)

Bilaga 5. Teknisk beskrivning (PDF, 3 MB)

Bilaga 5.1. Ritningar (PDF, 5 MB)

Bilaga 5.2. PM Geoteknik (PDF, 749 KB)

Bilaga 6. Miljökonsekvensbeskrivning (PDF, 12 MB)

Bilaga 6.1. Samrådsredogörelse (PDF, 7 MB)

Bilaga 6.2. Artskyddsrapport (PDF, 3 MB)

Bilaga 6.3. Byggbullerutredning (PDF, 3 MB)

Bilaga 7. Sakägarförteckning och karta (PDF, 765 KB)

Mark- och miljödomstolen tar ärendet vidare

När miljödomsansökan skickats in är det mark- och miljödomstolen som avgör hur och när du som privatperson kan yttra dig igen. Den slutgiltiga miljödomen förväntas sedan vara på plats hösten 2025. När miljödomen är klar kan Uppsala kommun påbörja arbetet med att bygga bron. Gång-, cykel- och spårvägsbron förväntas vara färdigbyggda till år 2029.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Bygget av gång-, cykel- och spårvägsbroar över Fyrisån respektive Hemslöjdsvägen kräver tillstånd enligt Miljöbalkens kapitel 11. Uppsala kommun har därför under våren 2024 lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen för att få en miljödom. Från den 8 december 2023 till och med den 31 januari 2024 pågick ett samråd då allmänheten hade möjligheter att lämna synpunkter på underlaget. Sammanlagt kom det in 23 yttranden från privatpersoner. Andra aktörer som fick möjlighet att yttra sig under samrådet var intresseorganisationer och närliggande verksamheter samt ett antal myndigheter till exempel Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, Uppsala Vatten, Sjöfartsverket, SLU och SMHI.

Beskrivning

Bygget av gång-, cykel- och spårvägsbroar över Fyrisån respektive Hemslöjdsvägen kräver tillstånd enligt Miljöbalkens kapitel 11. Uppsala kommun har därför under våren 2024 lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen för att få en miljödom.

Från den 8 december 2023 till och med den 31 januari 2024 pågick ett samråd då allmänheten hade möjligheter att lämna synpunkter på underlaget. Sammanlagt kom det in 23 yttranden från privatpersoner.

Andra aktörer som fick möjlighet att yttra sig under samrådet var intresseorganisationer och närliggande verksamheter samt ett antal myndigheter till exempel Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, Uppsala Vatten, Sjöfartsverket, SLU och SMHI.

Ta del av samrådshandling

Samrådshandlingen finns att läsa hos Kontaktcenter i Stadshuset på Stadshusgatan 2. Du kan också ladda ned den via länken nedan.

Samrådsunderlag tillståndsprövning av vattenverksamhet för spårvägsbroar.pdf (PDF, 4 MB)

Utställning i Uppsalarummet

Välkommen till Uppsalarummet där du kan se vår utställning av underlaget till ansökan. Du kan också träffa oss där och få svar på dina frågor. 

  • Måndag 11 december, 12–14
  • Torsdag 14 december, 12–14
  • Tisdag 9 januari, 12–14

Många aktörer ska yttra sig

Andra viktiga aktörer förutom närboende är intresseorganisationer och närliggande verksamheter. Ett antal myndigheter ska säga sitt, till exempel Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, Uppsala Vatten, Sjöfartsverket, SLU och SMHI.

Fler tillfällen att lämna synpunkter

Miljödomen förväntas vara på plats andra kvartalet 2025 och det kommer fler tillfällen där du kan yttra dig under processen. Synpunkterna som kommer in under samrådet är viktiga delar i det fortsatta arbetet med ansökan.