Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av kommunens styrning av hållbarhetsaspekter i verksamheten

PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens styrning av hållbarhetsaspekter i verksamheten. Granskningens syfte är att pröva om kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning avseende kommunens hållbarhetsarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Sammanfattning

Efter genomförd granskning bedömer vi att kommunstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden inte helt bedriver en ändamålsenlig styrning av kommunens hållbarhetsarbete.