Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Renhållningsordning för Uppsala kommun

Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning med avfallsföreskrifter och avfallsplan. Föreskrifterna beskriver bland annat hur kommunen ska sköta sin del av insamlingen och vad som är fastighetsägarens ansvar. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för hur avfallet ska hanteras på ett effektivt och miljöriktigt sätt.

Sammanfattning

Lagrum

Miljöbalk (1998:808) 15 kap. Avfall, 41§ Kommunal renhållningsordning

Avfallsplan för ett cirkulärt Uppsala

Uppsala kommuns avfallsplan är ett viktigt verktyg för att utveckla avfallshanteringen och skapa cirkulära resursflöden. I avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för hur vi ska minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen, minska avfallets miljö- och klimatpåverkan göra det lätt att göra rätt och svårt att göra fel.