Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Rätt riktning - enkätundersökning

Enkätundersökning/underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016. Enkätundersökningens syfte var att ta reda på Uppsalabornas bild av den fysiska miljön inom sin hemkommun, liksom vilka idéer om förändringar och förbättringar som finns bland invånarna och de som verkar inom kommunen.

Sammanfattning

I arbetet med översiktsplanen är det av extra stor vikt för kommunen att känna till vilka åsikter boende och verksamma i Uppsala kommun har om kommunen i dag samt vilka visioner de har för dess framtid. För att få kunskap kring detta genomfördes en enkätundersökning under mars 2015. Undersökningen riktade sig till alla som bor och vistas i Uppsala kommun.

Dokumentet är en underlagsrapport till översiktsplan för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.