Fastighetsägarnämnden bildades 1 januari 2012 och upphörde 1 mars 2013. Du hittar möteshandlingar på publikationssidan. De som tagit över ansvaret för fastighetsägarnämndens frågor är kommunstyrelsen, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB samt Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB.