Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Resultat från Uppsala kommuns trygghetsundersökning 2023 – 2024

Trygghet är en prioriterad fråga för Uppsala kommun. Nu har resultatet från kommunens senaste trygghetsundersökning kommit. Undersökningen genomfördes hösten 2023 och gick ut till cirka 15 000 boende i Uppsala tätort med frågor som handlade om upplevelsen av trygghet och om oro för att bli utsatt för brott i det egna bostadsområdet.

Det är tredje gången kommunen genomför en trygghetsundersökning och svaren är ett viktigt underlag för att kunna planera insatser för ökad trygghet i Uppsala kommun.

– Alla Uppsalabor ska känna sig trygga oavsett var i kommunen man bor. Det är uppmuntrande att vi på flera punkter i trygghetsundersökningen går åt rätt håll. Nu har vi ett bra underlag som visar på vilka områden vi behöver arbeta vidare med framåt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Det här kan vi se

I årets trygghetsundersökning kan vi se en oförändrad eller en viss ökad upplevd trygghet i kommunen.

– Vi ser bland annat att upplevelsen av vissa lokala problem har minskat och att inte lika många invånare uppger att de begränsar sin rörlighet på grund av att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde. Till exempel är det färre invånare som avstår från att gå ut på kvällen och natten eller tar omvägar för att undvika vissa platser eller personer, säger Johanna Thorpe, utvecklingsledare, Uppsala kommun.  

Andra saker som vi kan se i undersökningen:

  • Nästan var fjärde kvinna uppger att hon undviker tider, platser eller personer på grund av oro att utsättas för brott, medan knappt var tionde man har samma undvikandebeteende.
  • Det har skett en minskning avseende oro att utsättas för rån och sexuella trakasserier, som är statistiskt säkerställd.
  • Över 90 procent trivs ganska eller mycket bra i sitt område, och nästan lika stor andel skulle rekommendera en vän att flytta till området.

Läs mer om resultatet från trygghetsundersökningen

Vad händer nu?

Resultatet från trygghetsundersökningen kommer nu att analyseras närmare med särskilt fokus på fritextsvaren. I fritextsvaren har de som svarat fått utveckla sina svar om vad som gör dem otrygga.  Undersökningen är ett värdefullt komplement till Uppsala kommuns trygghetsskapande arbete som pågår ständigt.

– Vi kommer att kombinera resultatet från trygghetsundersökningen med all annan information vi har och vi kommer kunna använda det för att ännu bättre kunna planera våra åtgärder och insatser, säger Johanna Thorpe.

Läs mer om vårt arbete med Effektiv samordning av trygghet (EST)

Läs mer om vår samverkan med polisen

För mer information