Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Tyck till om förslag till Vattentjänstplan 2024

Ett förslag till Vattentjänstplan 2024 är nu ute på samråd. Under samrådet kan du ta del av förslaget och tycka till om dess innehåll. Planen har tagits fram för att öka kunskapen och förutsägbarheten kring var kommunen planerar att bygga ut allmänt vatten och avlopp (VA) under de närmaste tio åren. Planen redovisar även vilka åtgärder som planeras för att exempelvis reningsverk och pumpstationer ska fungera vid skyfall.

Under samrådsperioden kan kommunen och dess invånare och företagare utbyta information och synpunkter kring Uppsalas framtida VA-planering. Förslaget till Vattentjänstplan 2024 ställs ut i Uppsalarummet i Stadshuset under perioden 25 augusti–22 september 2023. Under samrådsperioden har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Uppsalarummet ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2 (korsningen Kungsgatan/Vaksalagatan). 
Läs mer om Uppsalarummet och se öppettider

Du kan också ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter digitalt via länken nedan. Där hittar du även frågor och svar som ger vägledning till berörda fastighetsägare. 
Ta del av samrådshandlingar och tyck till om Vattentjänstplan 2024

Viktigt att säkerställa hållbara lösningar för allmänt vatten och avlopp

I en växande kommun som Uppsala, behöver vi säkerställa att vi har långsiktigt hållbara lösningar för allmänna vatten- och avloppstjänster i både stad, tätorter och på våra landsbygder. Fungerande vatten och avlopp är samhällsviktiga funktioner och vi behöver därför ha ambitiösa målsättningar för att förbättra vattenkvalitén i våra vattendrag och säkerställa tillgången till rent dricksvatten. Detta kommer bli särskilt viktigt i ett förändrat klimat.

Kort om förslaget till Vattentjänstplan 2024

I samrådsförslaget till Vattentjänstplan 2024 ingår bland annat: 

  • Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp till befintliga bostadsområden planeras i sju områden nära Marielund och Gunsta. Att dessa är högst prioriterade beror på att en utbyggnad här ger bäst effekt ur miljö- och hälsoperspektiv.  
  • Planen visar också områden där det planeras för ny samlad bebyggelse i sådan omfattning att det ger behov av allmänt vatten och avlopp. VA-planeringen för dessa områden är en följd av bebyggelseplaneringen och kommer anpassas i tid och omfattning allteftersom planeringen för områdena går framåt. 

Bakgrund till Vattentjänstplan 2024

Enligt ändringar i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), har Uppsala kommun och det kommunala VA-bolaget Uppsala vatten och avfall AB tillsammans arbetat fram ett förslag till Vattentjänstplan. Den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2023. Under samrådet kan särskilt berörda fastighetsägare, myndigheter och företag ge synpunkter på förslaget. Omkring 1 500 fastighetsägare i Uppsala kommun är särskilt berörda av samrådet.