Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Stadsträdgården kan få nytt hotell och större restaurangverksamhet – dags att tycka till

Vid entrén till Stadsträdgården kan vi snart få se ett större hotell, nytt torg och utvidgad restaurangverksamhet om den nya detaljplanen går igenom. Planen gör det möjligt att skapa en plats för mer turism och upplevelser i Uppsala som stad. Och nu är det snart dags att tycka till om förslaget.

visionsbild
I projektet planeras ett nytt kafé med sittplatser utomhus. Det tillsammans med hotellet och större byggnader för restaurangverksamhet förväntas locka till sig fler människor och skapa mer trygghet vid Stadsträdgårdens entré. Bild: Visulent Marge Arkitekter

Restaurangen och nattklubben Flustret har med sin långa historia sedan mitten på 1800-talet ett stort kulturvärde för Uppsalaborna. Fastighetsägaren vill nu utvidga verksamheten och bygga hotell, konferensavdelning, spa och ny restaurangdel. Uppsala kommun har tagit fram ett förslag på ny detaljplan som plan- och byggnadsnämnden beslutat 14 december att ställa ut på samråd. Det innebär att allmänheten kan tycka till om förslaget från 19 januari till och med 1 mars 2024.

Fyra till åtta våningar hotell

Den nya detaljplanen för fastigheterna Gymnastiken och Flustret innebär att det blir möjligt att bygga hotell på mellan fyra och åtta våningar där det så kallade Bollhuset ligger idag. En del av Flustret kan rivas och ersättas med en tillbyggnad i två till tre våningar. Ett nytt torg blir också möjligt att anlägga på Flustrets nuvarande baksida mot Stadsträdgården. Det nya torget kopplar ihop ytan mellan Svandammen och Stadsträdgården mer än idag. Att baksidan och de mörka partierna som finns här tas bort, gör att fler människor kommer vistas här och det ger mer trygghet i parkmiljön.

Viktigt att bevara delar av byggnadernas karaktär

I detaljplanen ställer kommunen också krav på att delar av befintliga byggnader bevaras så som de är idag. Det gäller för Gymnastikhuset, Flustrets huvudbyggnad, musikpaviljongen och vattenklosetten som får rivningsförbud och skydds- och varsamhetsbestämmelser. På så sätt behålls exempelvis de karakteristiska tornen i Flustrets nuvarande huvudbyggnad. För kommunen har det varit viktigt att de nya byggnaderna har en arkitektur som smälter in i grönområdet.

Miljön påverkas

Detaljplanen bedöms ha betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning gjorts. En avstämning har också gjorts mot rådande översiktsplan och detaljplanen bedöms ligga i linje med denna.

Visionsbilder

Visionsbilderna är framtagna av Visulent Marge Arkitekter och är förslag på hur byggnaderna och miljön skulle kunna se ut. Det innebär att byggnader och utseende kan se annorlunda ut när projektet är färdigbyggt.

Visionsbild

Bild ovan: Visionsbild över hotellet från gata med skymningsljus. 

Visionsbild

Bild ovan: Visionsbild med vy från Stadsparken.

Visionsbild

Bild ovan: Visionsbild över de planerade nya torget som liggen invid hotell och restaurangmiljöer.

Visionsbild

Bild ovan: Visionsbild som visar gångstråk med sittplatser och kafémiljö utomhus.

Läs mer om detaljplaneförslaget och samrådet för Gymnastiken och Flustret Handlingarna som tillhör detaljplanen finns tillgängliga på ovan länk när samrådet startar den 19 januari.

Läs mer om vad en detaljplan är och hur den tas fram

Lär mer om översiktsplanen