Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Natur i Gamla Uppsala skyddas– nytt naturreservat

Det populära friluftsområdet i Gamla Uppsala blir nu naturreservat. Det innebär till exempel att värdefulla arter som backsippor får bättre förutsättningar. Tanken med reservatet är också att stärka friluftslivet genom att exempelvis göra det lättare att besöka värdefull natur- och kulturmiljö.

Backsippa
I Gamla Uppsala finns dessa backsippor att beskåda på vårkanten. Arten är fridlyst och giftig. Foto: Cajsa Björkén, Upplandsstiftelsen

Att naturreservat finns nära tätorter har stor betydelse för att garantera att tillgängligheten på naturupplevelser och rekreation i människors närmiljö. Det ska bildandet av naturreservatet i Gamla Uppsala bland annat bidra till. Genom att skydda naturen här säkrar vi ytterligare att området inte bebyggs och kan dessutom göra det möjligt att ta hand om naturvärdena bättre. Eventuellt kommer det också finnas fler platser för fika och grillning framöver.

Området kring Gamla Uppsala åskullar är mycket välbesökt och hela området nyttjas idag för olika typer av friluftsliv, rekreation och natur- och kulturupplevelser. Området är det största sammanhängande grönområdet i den norra delen av Uppsala stad och har därför mycket stor betydelse för både rekreation, naturupplevelser och för skolor- och förskolors möjlighet att nå naturen.

— Området ligger lättillgängligt för boende i norra delen av Uppsala och erbjuder en mängd olika friluftslivsmöjligheter såsom att promenera, picknicka, åka skidor och pulka, spela discgolf, orientera, leka, ha olika former av pedagogisk verksamhet. Förutom friluftsvärden finns också höga biologiska värden, fram för allt kopplat till de öppna åspartierna med rik torrbacksflora och insektsfauna, säger Anna Jakobsson, miljösamordnare Uppsala kommun.

Det finns ett tydligt behov av ett varaktigt skydd som naturreservat med fokus på friluftsliv, rekreation och biologisk mångfald. Bildandet av naturreservatet innebär också att en skötselplan tas fram anpassad för friluftsliv, upplevelsevärden och naturvård.

Kommunens översiktsplan från 2016 anger Gamla Uppsala åskullar som ett grönområde och grönt stråk, Gamla Uppsala-stråket, samt ett viktigt grundvattenavsnitt.  Hela naturreservatet ingår i det befintliga friluftsområdet Gamla Uppsala-stråket och i riksintresse för kulturmiljövården Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar.

Beslutet om att bilda naturreservat togs i kommunfullmäktige den 11 december 2023. När naturreservatet bildats kommer kommunen successivt att påbörja genomförandet av skötselplanen och tillgängliggöra området mer. Området går att besöka som vanligt även nu.

Läs mer om skötselplanen för Gamla Uppsala