Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

 2. Attefallsåtgärder

  På en fastighet där det finns ett en- eller tvåbostadshus kan det finnas möjlighet att utföra vissa åtgärder utan att söka bygglov, så kallade attefallsåtgärder. Du behöver då i stället göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked innan du påbörjar byggnationen.

  De åtgärder du kan göra är:

  • Bygga ett komplementbostadshus på max 30,0 kvadratmeter byggnadsarea.
  • Bygga en eller flera komplementbyggnader på sammanlagt max 30,0 kvadratmeter byggnadsarea.
  • Göra en tillbyggnad på 15,0 kvadratmeter bruttoarea
  • Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus.
  • Göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus.

  Läs mer om vad som gäller för attefallsåtgärder på boverket.se 

  Ta reda på vilka handlingar du behöver skicka in

  För att ta reda på vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din anmälan kan du ta hjälp av vår digitala guide bygglovhjälpen.

  Ta hjälp av bygglovhjälpen

  Grannemedgivande

  Om du vill bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du ett skriftligt grannemedgivande från samtliga berörda fastighetsägare. Medgivandet ska lämnas in tillsammans med din anmälan.

  Du kan normalt inte bygga närmare gränsen till kommunalt ägd mark än 4,5 meter då kommunen oftast inte har möjlighet att lämna ett medgivande.

  Grannemedgivande blankett (PDF, 894 KB)

  Gör en anmälan

  Gör en anmälan via e-tjänst eller blankett

 3. Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan

  Utanför ett område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse kan det finnas möjlighet att uppföra en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utan bygglov.

  För att en komplementbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Åtgärden ska göras utanför ett område med detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse
  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på fastigheten
  • Komplementbyggnaden ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
  • Den får inte dominera över en- eller tvåbostadshuset
  • Den ska vara fristående
  • Den ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns.

  Om man installerar vatten och avlopp eller eldstad i komplementbyggnaden kan det innebära att man behöver göra en anmälan.

  Läs mer om vad som gäller för bygglovbefriade komplementbyggnader på boverket.se

 4. Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan

  Utanför ett område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse kan det finnas möjlighet att göra en liten tillbyggnad på ett en- och tvåbostadshus och på dess tillhörande komplementbyggnader utan bygglov.

  För att en tillbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Åtgärden ska göras utanför ett område med detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse
  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på fastigheten
  • Tillbyggnaden ska vara liten
  • Den ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns

  Om man installerar vatten och avlopp eller eldstad i tillbyggnaden kan det innebära att man behöver göra en anmälan.

  Läs mer om vad som gäller för bygglovbefriade tillbyggnader på boverket.se  

 5. Friggebod

  På en fastighet där det finns ett en- eller tvåbostadshus kan det finnas möjlighet att uppföra en friggebod i anslutning till bostadshuset. En friggebod är en komplementbyggnad som varken kräver bygglov eller anmälan. 

  För att en byggnad ska definieras som en friggebod måste följande krav vara uppfyllda:

  Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.

  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får vara högst 15,0 kvadratmeter.
  • Friggeboden ska vara fristående.
  • Taknockshöjden får vara högst 3,0 meter.
  • Den ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. För placering närmare gräns än 4,5 meter krävs ett medgivande från berörda grannar.

  Läs mer om vad som gäller för friggebodar på boverket.se

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är en digital guide som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!
Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

Så arbetar vi med bygga, riva och installera

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.