Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Vad är Barnahus

  Barnahus i Uppsala är en plats för barn och ungdomar mellan 0-18 år. Det gäller barn och ungdomar som blivit utsatta för ett brott. Det kan exempelvis vara våld av någon närstående eller om man blivit utsatt för ett sexualbrott. 

 2. Hur går det till på Barnahus?

  När du kommer till Barnahus kan det vara tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare eller med en person som du känner från förskola eller skola. Den som kommer med dig till Barnahus är tänkt att vara ett stöd för dig under tiden du är här.

  Barnutredare

  När du kommer till Barnahus möter en barnutredare dig. Barnutredaren är en polis eller polisanställd med en speciell utbildning att få prata med barn och ungdomar. Barnutredaren visar dig runt och berättar mer om Barnahus och hur ett barnförhör går till. Man börjar i ett väntrum där du också har möjlighet att ställa frågor om det är något du undrar över. Sen är förhöret i ett annat rum där du sitter tillsammans med barnutredaren. Den som följer med dig till Barnahus hör inte vad du berättar då den sitter kvar i väntrummet under tiden förhöret pågår.

  Som barn eller ungdom har du rätt till ett juridiskt ombud i form av en särskild företrädare eller ett målsägandebiträde. Den personen är en advokat eller en jurist som är utsedd för din skull. Den personens uppgift är att hjälpa dig under utredningen.

  Du får stöd

  Alla som kommer till Barnahus kan ha blandade känslor vilket är helt okej. Vissa tycker det är lätt att prata och även skönt att berätta. Andra tycker det är svårt och jobbigt att berätta vad man har varit med om. Det är viktigt att du försöker berätta vad som har hänt även om det kan kännas jobbigt. Alla som arbetar med barn och ungdomar finns på plats för att stötta och hjälpa dig.

 3. Barns rättigheter

  Enligt barnkonventionen har du som barn och ungdom rättigheter. Här är några av dem som är bra att känna till.

  Det finns fyra grundprinciper i barnkonventionen

  1. Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  2. Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
  3. Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
  4. Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

  Vad innebär artiklarna?

  • Du har som barn rätt att bli hörd i frågor som gäller dig själv.
  • Du har som barn rätt att ha en egen identitet.
  • Du har som barn rätt att uttrycka dig fritt med egna åsikter.
  • Som barn ska du skyddas mot alla former av våld, både fysiskt och psykiskt men även utnyttjande, sexuella övergrepp och diskriminering.
 4. Länkar

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • Nu släpps biljetterna till Mänskliga Rättighetsdagarna

  Mycket kommer vara annorlunda på de digitala Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. Men som vanligt är arrangemanget till för dig som vill ha fortbildning i mänskliga rättigheter.

 • Några grundskolor börjar med distansundervisning på högstadiet

  När vårterminen börjar i Uppsalas skolor inför några kommunala grundskolor delvis fjärr- eller distansundervisning för eleverna i årskurs 7–9. Åtgärderna införs för att minska trängseln i skolans lokaler när andra åtgärder inte räcker till.

 • Nya åtgärder ska förebygga smittspridning på högstadiet

  Inför starten på vårterminen stoppar Uppsala kommuns grundskolor undervisning där elever från olika skolor samlas i gemensamma elevgrupper. Beslutet påverkar framförallt lektioner i vissa ämnen som moderna språk, modersmål och hemkunskap där det är vanligt att elever åker till en annan skola. Undervisning ska istället hållas på elevens hemskola eller genom fjärr- eller distansundervisning.

Se fler nyheter

Kampanjer