Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du som helt saknar boende kan vända dig till boendeenheten i Uppsala kommun. Boendeenheten kan ge dig råd och utreda om du har rätt till bistånd till boende enligt Socialtjänstlagen.

  Om du söker en hyresbostad i Uppsala ska du vända dig till Uppsala Bostadsförmedling som förmedlar hyresbostäder.
  Uppsala Bostadsförmedlings webbplats

 2. Då har du rätt till bistånd till boende

  Du kan beviljas bistånd till boende om du har speciella svårigheter eller nedsättningar i din förmåga att på egen hand ordna ett boende.

  Det gäller under förutsättning att du

  • är helt bostadslös
  • klarar av att bo i ett eget boende antingen helt på egen hand eller med hjälp och stöd från någon annan enhet inom socialtjänsten.
 3. Det innebär bistånd till boende

  Bistånd till boende innebär att socialtjänsten hjälper dig med att lösa din bostadssituation kortsiktigt eller långsiktigt. Bistånd till boende innebär inte att man får ett eget boende. Man blir tilldelad en bostad som man får hyra i andra hand via kommunen så länge man bedöms ha rätt till biståndet eller så bokas man in på ett vandrarhem för en kortare period. Boendeenheten har två sorters bistånd till boende:

  • bostadssocialt kontrakt
  • tillfälligt boende.

  Bostadssocialt kontrakt

  Ett bostadssocialt kontrakt är ett tidsbegränsat andrahandsboende genom socialtjänsten. Under tiden du bor med ett bostadssocialt kontrakt behöver du aktivt arbeta för att komma vidare till en egen bostad.

  Du som har ett bostadssocialt kontrakt får en handläggare på boendeenheten som följer upp ditt bistånd/boende en eller flera gånger om året. Du blir tilldelad en bostad som bedöms vara skälig och kan alltså inte välja bostad själv.

  Tillfälligt boende

  Du som har blivit akut hemlös och inte kan ordna en sovplats för natten kan ha rätt till ett tillfälligt boende.

  Läs om tillfälligt boende vid akut hemlöshet.

 4. Ansök om bistånd till boende

  Du ansöker om bistånd till boende genom att kontakta boendeenheten via telefon eller e-post. När du ansöker behöver du kunna redovisa uppgifter om

  • din ekonomi
  • ditt nuvarande eller tidigare boende
  • på vilket sätt du söker efter boende idag.

  Om du har intyg som styrker nedsättningar eller begränsningar av din förmåga kan du skicka med dem tillsammans med din ansökan.

  Beslut om bistånd till boende

  Efter att du har skickat din ansökan gör boendeenheten en utredning som kan ta upp till tre månader. Beslutet är ett myndighetsbeslut och kan överklagas till Förvaltningsrätten. Du får alltid ett skriftligt beslut.

  Om du inte är nöjd med ditt beslut och vill överklaga ska du skriva till den enhet som fattat beslutet inom tre veckor från det att du tagit emot beslutet. Tala om vilket beslut du vill överklaga, varför du vill att beslutet ska ändras och bifoga gärna nya intyg eller underlag om du har det. 

  Din handläggare eller dennes chef kan hjälpa dig att överklaga om du vill det.  

 5. Kontakt

  Om du vill få råd i boendefrågor eller göra en ansökan om bistånd till boende kan du kontakta boendeenhetens handläggare via telefon eller e-post.

  Du kan också besöka boendeenhetens jourmottagning. Anmäl dig i receptionen när du kommer.

  Boendeenheten

  Telefon

  018-727 62 00

  Telefontider
  Måndag: 10.00–11.30
  Tisdag: 10.00–11.30
  Onsdag: telefonen stängd
  Torsdag: 10.00–11.30
  Fredag: 14.00–16.00

  Adress

  Salagatan 18 C

  Jourtider
  Måndag: 13.00–16.00
  Tisdag: 13.00–16.00
  Onsdag: 13.00–16.00
  Torsdag: 13.00–16.00
  Fredag: 10.00–12.00

  E-post

  boendefragor@uppsala.se

  vrakningsforebyggare@uppsala.se

   

Nyheter om socialt stöd till vuxna

 • ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

  Ett år har gått sedan Uppsala kommun inledde satsningen med samhällsvägledare för att nå ut till fler med information om svensk socialtjänst. Samhällsvägledarna Basem och Evin reflekterar över året som gått och är mycket positiva.

 • Nya bestämmelser för skyddat boende

  Skyddat boende utgör ofta det första avgörande steget för våldsutsatta personer och barn att ta sig bort från farliga situationer och förövare. Från och med 1 april 2024 träder en ny lagstiftning för skyddat boende i kraft, vilket markerar en betydelsefull förbättring i skyddet och stödet för dessa sårbara grupper.

 • Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

  Många människor som har blivit utsatta för våld eller sexuell exploatering tvekar att söka hjälp hos socialtjänsten. Uppsala kommuns stödverksamhet Nexus utökar därför möjligheten till anonyma stödsamtal från 1 mars.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med socialt stöd till vuxna

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.