Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

I mars hävde Uppsala kommun sitt avtal med Attendo hemvård på grund av allvarliga brister och avtalsbrott.

Avtalet hävdes 17 mars 2022

Den 17 mars 2022 beslutade äldrenämndens arbetsutskott att häva avtalet om hemvård med Attendo Sverige AB. Det innebär att Attendo inte kommer att utföra vare sig hemtjänst eller hemsjukvård i Uppsala kommun.

De vård- och omsorgsboenden som Attendo bedriver i kommunen berörs inte.

Brukarna får nya utförare

Det är drygt 500 brukare som har haft Attendo som utförare av hemvård. Alla brukare får stöd av kommunens biståndshandläggare att välja en ny utförare. De som inte vill eller kan välja får utförare inom kommunens egenregi.

Avvecklingen sker i takt med att berörda brukare valt en ny utförare. All hemvård kopplad till Attendo upphör 30 april 2022.

Grund för hävningen

Kommunens uppföljningar av Attendo hemvård under 2020 - 2022 visar på upprepade, systematiska och allvarliga brister och avtalsbrott. Det har handlat om att

 • tid har registrerats i system och fakturerats kommunen, trots att inga besök har gjorts
 • tid för dubbelbemanning har registrerats i system och faktureras trots att endast en personal utfört insatsen
 • manuella justeringar av utförd tid gjorts utan grund
 • besök inte har utförts i enlighet med beslut
 • besök inte har utförts med dubbelbemanning trots beslut.

Den här typen av brister har konstaterats i tre av Attendos fyra hemvårdsenheter under perioden 2020 - 2022. Bristerna har funnits en lång tid, trots att äldrenämnden påtalat dem och trots löften från Attendo att arbeta vidare med dessa. Det visar att det även finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet när det gäller Attendos egen uppföljning och interna kontroll. Bristerna kan innebära skada eller risk för skada för de brukare som fått stöd från Attendo.

Kommunen har återkrävt ersättning

Uppsala kommun har flera gånger återkrävt ersättning från Attendo. Detta på grund av felaktig tidsregistrering och för att de har fakturerat kommunen i strid med ersättningsvillkoren i avtalet.

Återkrav har skett vid fyra tillfällen:

 • Återkrav 1: mars 2020, Attendo enhet 3
 • Återkrav 2: (komplettering av återkrav 1), april 2020, Attendo enhet 3
 • Återkrav 3: november 2020, Attendo enhet 3
 • Återkrav 4: december 2021, Attendo enhet 1
 • Pågående återkrav: mars-april 2022, Attendo enhet 4

Om det finns fortlöpande brister i en utförares verksamhet får beställaren (kommunen) häva avtalet. Det gäller oavsett hur allvarliga bristerna är.

Attendo har fått varningar

Attendo har fått två varningar för de brister som konstaterats men som inte åtgärdats. Den första varningen fick Attendo i december 2021, i samband med det fjärde återkravet. Den andra varningen fick företaget i månadsskiftet februari/mars 2022.

Enligt avtalet är två varningar grund för att häva avtalet.

Hemvården i Uppsala kommun är ett valfrihetssystem

Hemvård består av hemtjänst och hemsjukvård. I Uppsala kommun är hemvården ett valfrihetssystem. Det betyder att vi har hemvård som bedrivs både av kommunen och av externa utförare. De externa utförarna har upphandlats genom lagen om valfrihetssystem, LOV. Brukaren får själv välja vilken utförare hen vill ha.

Nyheter om äldreomsorg och senior

 • Problem med telefonin

  Uppdatering 26 december 5.30: problemen är nu lösta och det går att ringa som vanligt igen.

 • Nu införs rollen servicebiträde i vård- och omsorgsförvaltningen

  Äldrenämnden har beslutat att en helt ny roll införs inom vård- och omsorgsförvaltningen. Titeln blir servicebiträde och ingen specifik vårdutbildning krävs. Beslutet underlättar rekrytering av nya medarbetare. Den nya rollen frigör dessutom tid för framför allt undersköterskor, som därmed kan ägna sig åt mer kvalificerad vård och omsorg.

 • Vi presenterar behovet av seniorboenden för fastighetsbranschen

  Nu bjuder Uppsala kommun in till en presentation med efterföljande samtal för att uppmärksamma byggherrar och fastighetsutvecklare på behovet av seniorboenden.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Seniorerbjudande på Uppsalas restauranger

  Utbudet av restauranger i Uppsala är stort och på vissa har du som senior rabatt.

 • Bli en av oss

  Sveriges viktigaste jobb - kommunal primärvård

 • Bostadsenkät - framtidens seniorer

Så arbetar vi med äldreomsorg och senior

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.