Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Barn som går i grundsärskola eller gymnasiesärskola kan ha rätt till elevresa eller skolskjuts mellan hemmet och skolan. Elevresa sker alltid med ordinarie linjetrafik. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller skoltaxi.

Läs regler om  skolskjuts och andra elevresor

Möjlighet till skolskjuts av särskilda skäl  

Du som har ett barn med funktionsnedsättning som ska börja eller går i grundsärskola eller gymnasiesärskola kan ansöka om skolskjuts med skoltaxi eller skolbusskort. Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget. Du måste göra en ny ansökan inför varje läsår. 

Ta först reda på om du har rätt till skolskjuts, gör sedan din ansökan.

Så här ansöker du (PDF, 157 KB)

How to apply (english) (PDF, 196 KB)

How to apply (arabic) (PDF, 223 KB)

Skicka med ett utlåtande som styrker ditt barns behov

När du ansöker måste du skicka med ett utlåtande från läkare eller psykolog, som intyg för ditt barns behov. I utlåtandet ska det framgå på vilket sätt funktionsnedsättningen gör att ditt barn inte kan gå till skolan eller åka buss med andra barn.

Om ditt barn behöver åka ensam i skoltaxin eller behöver ha sällskap av en taxivärd eller assistent ska även det styrkas i utlåtandet från läkare eller psykolog.

Om det framgår att funktionsnedsättningen inte kommer att förändras under skoltiden behöver du bara skicka in utlåtandet en gång. Skriv på ansökan om du har lämnat ett sådant utlåtande till utbildningsförvaltningen skolskjuts 2019 eller senare.

Blankett för utlåtande (PDF, 221 KB) 

Ansök om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts via en ny e-tjänst. Du identifierar dig med e-legitimation, till exempel via bank-id. Ansökan ska bekräftas av båda vårdnadshavarna.

Ta först reda på om du har rätt till skolskjuts, gör sedan din ansökan.

Ansökan om skolskjuts till grund och gymnasiesärskola via e-tjänst

Resa till och från fritidshem eller korttidstillsyn

Om ditt barn går i fritidshem eller har korttidstillsyn så har barnet rätt till skolskjuts från verksamheten till hemmet eller korttidsvistelsen, till exempel korttidshem eller stödfamilj. När det är skollov får ditt barn skolskjuts även från hemmet eller korttidsvistelsen till fritidshemmet eller korttidstillsynen. 

Ansvar

Du som vårdnadshavare ansvarar för ditt barn tills barnet har stigit på skolskjutsen på morgonen. Efter skolans slut tar du över ansvaret när ditt barn stiger av skolskjutsen.

Viktigt att vara i tid

Det är viktigt att ditt barn är på plats och redo att stiga in i skolskjutsen vid den tid som har bestämts. Eftersom alla resor ska samplaneras kan det betyda att ditt barn får resa tillsammans med andra elever. Om ditt barn missar skolskjutsen är det du som ansvarar för att ditt barn kommer till skolan.

Säker och trygg resa

Föraren ska ge ditt barn god service och gott bemötande. Det är förarens ansvar att se till att ditt barn kommer i och ur fordonet och får hjälp med eventuella hjälpmedel. Föraren ansvarar även för att ditt barn använder bilbälte så att resan blir säker och trygg. Vårdnadshavare eller skolpersonal ska alltid ta emot barnet vid fordonet.

Trafikcentralen och chauffören behöver veta om det finns något att ta hänsyn till kring ditt barns funktionsnedsättning under resan, både fysiskt och hur ditt barn trivs och agerar med andra i fordonet.

Läs mer om att resa till skolan med taxi och se kontaktuppgifter till trafikcentralen

Kontakta utbildningsförvaltningen skolskjuts
Telefon:
0771-72 70 01, menyval 5, måndag–torsdag 9.30-11.30

Nyheter om särskola