Omsorgsnämndens individutskott

Här kan du se utskottets sammanträden.

Nästa möte: onsdag 21 augusti 2019

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Omsorgsnämndens individutskott är ett utskott under omsorgsförvaltningen. De ansvarar enligt delegation för beslut i individärenden som inte har delegerats till en annan delegat i omsorgsförvaltningen.

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens växel)
Postadress

Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala