Omsorgsnämndens individutskott

Här kan du se utskottets sammanträden.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Omsorgsnämndens individutskott är ett utskott under omsorgsförvaltningen. De ansvarar enligt delegation för beslut i individärenden som inte har delegerats till en annan delegat i omsorgsförvaltningen.

Förtroendevalda i Omsorgsnämndens individutskott

Omsorgsnämndens individutskott har 5 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Postadress

Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala