Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden sammanträder 15.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är öppna för allmänheten, men antalet platser är begränsat.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ansvarar för att utveckla, rusta och sköta om de idrotts- och fritidsanläggningar som kommunen äger, till exempel arenor, idrottshallar, idrottsanläggningar, elljusspår och skidanläggningar. Vi hyr också in anläggningar från privata ägare. Vi ansvarar för stöd till barn- och ungdomsföreningar. Tillsammans med förenings- och folkrörelser tar vi fram riktlinjer och mål för stöden. Vi är huvudman för skolornas idrottshallar och ansvarar för utbokning av lokaler och anläggningar för fritids- och idrottsverksamhet.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Publikationer

Förtroendevalda i idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden har 11 ledamöter och 7 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta idrotts- och fritidsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer idrotts- och fritidsnämndens arbete.

Fakturaadress

Idrotts- och fritidsnämnden
Uppsala kommun
UPK 4400
Box 1023
751 40 Uppsala