Kommunrevisionen

Aktuellt inom Kommunrevisionen

Granskningsrapporter och skrivelser

Se resultatet av kommunrevisionens granskningar.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Här hittar du protokoll från kommunrevisionen.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Revisorerna granskar verksamheten och prövar de förtroendevaldas ansvarstagande. Revisorerna granskar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De granskar också räkenskaperna och den interna kontrollen inom nämnderna.

Läs mer om vad vi gör

Förtroendevalda i Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har 11 ledamöter och 0 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunrevisionen