Kommunrevisionen

Aktuellt inom Kommunrevisionen

Granskningsrapporter och skrivelser

Se resultatet av kommunrevisionens granskningar.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Revisorerna granskar verksamheten och prövar de förtroendevaldas ansvarstagande. Revisorerna granskar såväl om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt som om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnden är tillräcklig.

Läs mer om vad vi gör

Förtroendevalda i Kommunrevisionen

Kommunrevisionen har 11 ledamöter och 0 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunrevisionen