Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Uppsala kommun vill bidra till en mer dynamisk demokratiprocess genom att införa stadsdels- och bygderåd, även kallat lokala utvecklingsråd, som formella dialogparter. Råden ska skapa fler möjligheter för lokalsamhället att engagera sig i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocessen och föra fram lokala utvecklingsmöjligheter. På så sätt förstärker råden dialog och samverkan mellan kommunens olika geografiska delområden och Uppsala kommun.

  Din förening kan ansöka om att bli stadsdels- och bygderåd och få en roll som dialogpart till kommunen. Varje utvald förening får ett årligt bidrag som kan finansiera kommunikationsinsatser och möteskostnader.

 2. Samlande lokal utvecklingskraft

  Ett lokalsamhälle handlar om social gemenskap och utveckling av såväl gemensamma resurser som vård, skola och omsorg som planering av bostadsområden och utbud av handels- och tjänsteföretag – oavsett om man bor i en stadsdel eller i en tätort på landsbygderna.

  De lokala utvecklingsråden ska utgöra en samlande lokal utvecklingskraft i sin roll som dialogpart med kommunen. Råden har ansvar för att samla in stadsdelens eller bygdens perspektiv och föra fram förslag om den fysiska utvecklingen genom sina breda kontaktytor med boende, förenings- och näringsliv och andra lokala intressenter.

  Dialogen med kommunen kring dessa utvecklingsmöjligheter är tänkt att skapa en större förståelse åt båda håll, så att man med kompletterande kunskaper och perspektiv kan utveckla något till det bättre tillsammans, till gagn för boende och verksamma i lokalområdet.

  Genom denna tidiga dialog ges de lokala krafterna och kommunen möjligheter att resonera och utbyta idéer redan innan konkreta förslag om exempelvis ett nytt bostadsområde är färdigutvecklat. På så sätt kan råden som dialogpart bidra med lokalt förankrade kunskaper och perspektiv innan beslut fattas av kommunen.

 3. Rådens och kommunens roller

  Rådens roll är att:

  • fungera som en dialogpart för kommunen i lokala utvecklingsfrågor
  • föra fram lokala utvecklingsmöjligheter
  • involvera allmänheten och företagare i framtagningen av de lokala utvecklingsförslagen.

  Kommunens roll är att:

  • betrakta råden som en tillgång och dialogpart i den lokala utvecklingen och de kommunövergripande frågor som kommunen finner lämpliga
  • erbjuda råden tidig dialog och delaktighet gällande lokal utveckling
  • arrangera nätverksmöten med råden, tjänstepersoner och politiker för utvärdering och erfarenhetsutbyte.
 4. Främja lokalt engagemang

  För att samla in stadsdelens eller bygdens åsikter kan de lokala utvecklingsråden använda olika metoder. Det kan till exempel vara att

  • skicka ut en digital enkät (det finns kostnadsfria alternativ)
  • sätta upp en förslagslåda
  • skapa en diskussionsgrupp på sociala medier.

  Ibland kan det vara svårt att hitta personer som vill engagera sig i en förening. För att underlätta kan ett förslag vara ett erbjuda möjligheten att delta digitalt på föreningsmöten.

  Mall för föreningsstadgar

  Alla lokala utvecklingsråd måste ha stadgar som berättar om föreningens verksamhet. Om ni inte har stadgar sedan tidigare finns här ett förslag som ni kan utgå från.
  Förslag till mall för föreningsstadgar (DOCX, 37 KB)

 5. Bidrag till utsedda föreningar

  Varje utsedd förening får ett årligt bidrag om 10 000 kronor som till exempel kan användas till kommunikationsinsatser och möteskostnader. Bidraget får inte användas till arvode. En förening kan inte få bidrag för insatser som den redan får bidrag av kommunen för. Föreningen ska varje år redovisa hur bidraget har använts.

  Det här gäller för alla som ska söka bidrag

  Föreningen måste vara bidragsberättigad

  För att kunna få bidraget behöver din förening vara en bidragsberättigad förening. Om den inte redan är det så kan du ansöka om det nedan.

  Ansök om att bli bidragsberättigad förening för lokal utveckling

 6. Ansök om att utses till stadsdels- och bygderåd

  Nybildade och befintliga föreningar får ansöka om att utses till lokala utvecklingsråd.

  Kriterier din förening behöver uppfylla för att kunna utses till stadsdels eller bygderåd.

  Du kan ta hjälp av kartbilderna i kartbilagan nedan för att beskriva vilket område föreningen representerar. Använd kartbilagan för att beskriva omfattningen av ert område.
  Kartbilaga för stadsdels- och bygderåd (PDF, 554 KB)

  Sista dag för att ansöka om att bli utsedd till stadsdels- eller bygderåd var  31 mars 2024.

 7. Inspiration från Vingåkers kommun

  I Vingåkers kommun tar de lokala utvecklingsgrupperna fram lokala utvecklingsplaner. Alla i bygden ska ha möjlighet att påverka.
  Lokala utvecklingsplaner visar vad Vingåkersbygdens invånare prioriterar och arbetar för (vingaker.se)

  En utvecklingsgrupp i Vingåker har fått finansiering från en EU-fond för att bedriva ett arbete för att bygga ett byahus som ska fungera som en mötesplats för byn och att bygga bostäder på landsbygden.
  Kreativa Läppe driver projekt för ett byahus och nya bostäder i byn (vingaker.se)

Nyheter om stöd och bidrag