Hyr S:t Eriks torg till ett evenemang

Du som ska arrangera ett evenemang kan hyra S:t Eriks torg.  

Sök tillstånd hos polisen för att hyra S:t Eriks torg. 

Teknisk information

Area: 1 700 kvadratmeter
Yta: sten
Publikkapacitet: Publikyta framför scen cirka 800 kvadratmeter. Om scenen står med ryggen mot Saluhallen ryms cirka 2 000 personer stående.
Vatten: brandpost
El: 63 ampere finns vid Saluhallens vägg, 160 ampere finns vid väggen till Kyrkans hus utmed S:t Larsgatan. 

Sommartid finns en kiosk med uteservering i östra hörnet av torget.

Vad det kostar

Ansökningsavgift: 700 kronor

Icke kommersiella evenemang

Till exempel hjälpverksamhet, insamling, samhällsinformation, kultur, skolor, förskolor och ideella föreningar.

Endast torgyta: 579 kronor per dag
Torgyta och parkeringsyta: Ersättning för förlorade parkeringsintäkter tillkommer.

Kommersiella evenemang

Evenemang där det finns en koppling till produkter, företag eller ett tydligt kommersiellt vinstsyfte.
Endast torgyta: 1 158 kronor per dag
Torgyta och parkeringsyta: Ersättning för förlorade parkeringsintäkter tillkommer.

Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00. Telefontid 9–11 och 13–14.
E-post: tmu@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala