Hyr hamnen till ett evenemang

Du som ska arrangera ett evenemang kan hyra hamnen. Du kan välja mellan att hyra hela eller halva ytan. Tivoli är inte tillåtet. 

Sök tillstånd hos polisen för att hyra hamen. 

Teknisk information

Area: 1000 + 1000 kvadratmeter
Underlag: Asfalt
El: Nej
Vatten: Nej

Vad det kostar

Ansökningsavgift: 700 kronor

Icke kommersiella evenemang

Till exempel hjälpverksamhet, insamling, samhällsinformation, kultur, skola, förskola, ideella föreningar med flera.

Halva ytan: 579 kronor per dag
Hela ytan: 1 158 kronor per dag

Ersättning för förlorade parkeringsintäkter tillkommer.

Kommersiella evenemang

Evenemang med koppling till produkter, företag eller ett tydligt kommersiellt vinstsyfte.

Halva ytan: 1 158 kronor per dag
Hela ytan: 2 315  kronor per dag

Ersättning för förlorade parkeringsintäkter tillkommer.

Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00. Telefontid 9–11 och 13–14.
E-post: tmu@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala