Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Styrningen av Uppsala

Uppsala kommun och dess verksamheter styrs av lagar och regler, men också av föreskrifter som beslutats av kommunfullmäktige eller av en nämnd. För verksamheterna gäller även beslutade mål, policyer, program, riktlinjer, program, planer med flera dokument. Här har vi samlat de styrdokument som gäller.

Du hittar bland annat kommunens författningssamling med beslutade föreskrifter, kommunens energiprogram och kvalitetspolicy. Har du frågor om kommunens styrdokument eller vill komma i kontakt med oss, kan du vända dig till Uppsala kommuns kontaktcenter.

 • Så styrs Uppsala

  Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg. Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare. Här kan du läsa mer om vem som styr och hur kommunen styrs. Du kan även läsa om hur ett beslut fattas och hur du kan överklaga beslut.

 • Mål och budget

  Kommunens viktigaste styrdokument heter Mål och budget. Det innehåller fokusmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Här kan du titta närmare på hur arbetet med mål och budget går till. Du kan också se vad vi gör för att nå våra fokusmål och hur vi fördelar pengarna mellan olika verksamheter och nämnder.

 • Styrdokument - kommunens regelverk

  Här hittar du de styrdokument som gäller för kommunens verksamheter. Utöver de förskrifter som finns i den kommunala författningssamlingen, finns fyra olika grupper av styrdokument: organiserande, aktiverande, normerande och reglerande styrdokument.

 • Idéer och synpunkter

  Vi vill gärna fånga dina idéer om hur vi ska utveckla Uppsala framöver. Här kan du lämna synpunkter, delta i medborgardialoger och få bättre insyn i kommunens beslut om sådant som rör dig som kommuninvånare, i din vardag.