Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Styrdokument - kommunens regelverk

Här hittar du de styrdokument som gäller för kommunens verksamheter. Utöver de förskrifter som finns i den kommunala författningssamlingen, finns fyra olika grupper av styrdokument: organiserande, aktiverande, normerande och reglerande styrdokument.

 • Uppsala kommuns författningssamling

  Författningssamlingen är kommunens föreskrifter för kommunens verksamheter som kommunfullmäktige eller en nämnd har beslutat om. Här ingår reglementen för kommunens nämnder och vilket ansvarsområde varje nämnd har. Författningssamlingen innehåller också lokala ordningsföreskrifter för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats i kommunen.

 • Organiserande styrdokument

  Vem ansvarar för vad? Här finns reglemente för styrelser och nämnder, delegationsordningar och bolagsordningar.

 • Aktiverande styrdokument

  Vad är det vi vill uppnå? Här finns översiktsplan, mål och budget, program, verksamhets- och affärsplaner och övriga planer.

 • Normerande styrdokument

  Hur ska vi tänka och göra? Här finns policyer och riktlinjer.

 • Reglerande styrdokument

  Vad gäller för mig som kommuninvånare? Här finns avgifter, taxor, lokala föreskrifter och kriterier.