Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

För dig som tillhör nationella minoriteten romer

Uppsala kommun har under flera år arbetat med förstärkta insatser för den nationella minoriteten romer. På den här sidan hittar du bland annat filmer på fyra varieteter av romani chib och på finska om dina rättigheter och Uppsala kommuns skyldigheter.

Den svenska minoritetslagstiftningen ska skydda de nationella minoriteterna och ge dem möjlighet till information om sina rättigheter, till sina språk och kulturer och delaktighet och inflytande. Kommunen ser till att minoriteterna får information om sina lagstadgade rättigheter på samtliga nationella minoritetsspråk och på svenska.

Se en film som berättar mer om dina rättigheter som rom och romers historia (på kelderash)

Här hittar du filmen inläst på svenska, finska och fyra varieteter av romani chib; kelderash, arli, resande romani, polsk romani.

Rätten till språk och kultur

Kommunen har ett särskilt ansvar att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. Kommunen ska ha särskilt fokus på barns och ungas utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning i skolan är ett viktigt sätt att ge barn och unga möjligheten att utveckla sin identitet som nationell minoritet. Modersmålsundervisning finns i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Se en film om undervisning i modersmål (på kelderash).

Här hittar du filmen inläst på svenska, finska och fyra varieteter av romani chib; kelderash, arli, resande romani, polsk romani.

Läs mer om de nationella minoritetsspråken och modersmålsundervisning

Äldreomsorg på ditt språk

Äldre som tillhör en nationell minoritet har rätt att få omsorg på sitt minoritetsspråk om språkkunnig personal finns.

Se en film om äldreomsorg (på kelderash).

Här hittar du filmen inläst på svenska, finska och fyra varieteter av romani chib; kelderash, arli, resande romani, polsk romani.

Läs mer om äldreomsorg och nationella minoriteter

Rätten till delaktighet och inflytande

Kommunen ska regelbundet bjuda in de nationella minoriteterna till samråd för att ge möjlighet till inflytande och att påverka i frågor som berör dem. Det gäller både vuxna och barn och unga.

Dina kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. Uppsala kommun vill ha kontakt med dig för att öka romsk delaktighet och inflytande. Se kontaktuppgifter längre ned.

Läs mer om dina rättigheter och vad Uppsala kommun gör för nationella minoriteter i stort

Hjälp att hitta jobb eller praktik

På Utbildnings- och jobbcenter finns studie- och yrkesvägledare och jobbcoacher som kan hjälpa dig att hitta ett jobb.

Om du har försörjningsstöd kan du få arbetsträning eller praktik på Utbildnings- och jobbcenter. Försörjningsstöd är ett stöd till dig som inte kan försörja dig eller din familj. Du kan ha rätt till försörjningsstöd om du själv gjort allt du kan för att klara dig på egen hand.

Se en film om utbildning och arbete (på kelderash).

Här hittar du filmen inläst på svenska, finska och fyra varieteter av romani chib; kelderash, arli, resande romani, polsk romani.

Om jobb och vuxenutbildning på Utbildnings- och jobbcenters webbplats  

Samhällsvägledning

Kommunen har en öppen mottagning på Navet, Kungsgatan 85, med samhällsvägledning för dig som tillhör den nationella minoriteten romer.

Du kan bland annat få information om kommunens olika verksamheter och hjälp att hitta rätt kontaktpersoner, få stöd och vägledning och information om dina rättigheter som nationell minoritet.

Vi som jobbar på mottagningen har sakkunskap om romers livssituation och historia. Vi arbetar under sekretess.

Öppen mottagning för romer och resande

Öppettider
Tisdag 13.00–18.00
Torsdag 13.00–16.00
Besöksadress: Navet, Kungsgatan 85

Kafé Romano

Kafé Romano är en mötesplats och plattform för dig som är rom och bosatt i Uppsala. Vi ordnar regelbundna träffar för den nationella minoriteten romer för att stärka delaktighet och inflytande i arbetet med romsk inkludering. Dina kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. Uppsala kommun vill ha kontakt med dig för att öka romsk delaktighet och inflytande.

Kafé Romano är öppet för alla och vi ses en gång i månaden med gemensam fika och diskussion kring ett tema.

Plats: Navet, Kungsgatan 85
Tid: 18.00–20.00

Jag är rom!

Är du ung och rom och söker inspiration och förebilder och vill veta mer om barns och nationella minoriteters rättigheter? Träffa på Esma, Giovanni och Cecilia bland andra som berättar om sina erfarenheter som andra kan känna igen sig i och lära sig av. 

Besök webbplatsen jagärrom.se.

Sommarjobb med fokus mänskliga rättigheter och nationella minoriteter

Sommaren 2020 genomförde årskurs 9-ungdomar ett utställningsprojekt om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter med särskilt fokus på romer. Projektet var ett samarbete mellan Fredens Hus och Uppsala kommun och avslutades med en utställning vid Resecentrum 29 juni–3 juli.

Romsk inkludering

Åren 2016–2020 var Uppsala kommun en utvecklingskommun för romsk inkludering. Arbetet inom ramen för utvecklingskommun har handlat om förstärkta insatser inom arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen samt stöd till det romska civilsamhället. Arbetet fortsätter inom ordinarie verksamheter efter 2020.

Om romsk inkludering på regeringens webbplats  

Om romsk inkludering på minoritet.se  

Mer information om romers historia och rättigheter

De första romerna kom till Sverige i början av 1500-talet och idag lever
50 000–100 000 romer i Sverige. Folkgruppen härstammar från Indien men drevs därifrån för ungefär tusen år sedan. Sedan dess har romer spridits till olika länder och deras språk och kultur har påverkats av de länder de levt i.

Om romernas historia och romsk inkludering på minoritet.se

På Romani chib

Här nedan finns en sida med allmän information om Uppsala kommun översatt till romani chib. Informationen och översättningen ska utvecklas ytterligare och en del länkar på sidan hänvisar till sidor på svenska.

Mer om Uppsala kommun på romani chib 

Kontakta oss

Emilia Huczko

Samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens

Telefon: 018-727 62 01

E-post: emilia.huczko@uppsala.se

Helene Löwgren

Samordnare för romsk inkludering

E-post: helene.lowgren@uppsala.se

Telefon: 018-727 14 80