Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ett av Europas starkaste utvecklingsområden

Uppsala kommun har 237 000 invånare och cirka 23 000 företag. Av dessa är 13 000 enmansföretagare. År 2050 räknar vi med att ha 324 000 invånare. Det gör Uppsala till ett av de starkaste utvecklingsområdena i Europa.

Uppsalas näringsliv blomstrar och det finns många innovativa företag i kommunen. Näringslivet får mycket kraft från Uppsalas två universitet: Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Internationellt är Uppsala känt att vara starkt inom till exempel life science, clean tech och ICT (informations- och kommunikationsteknik).

Statliga myndigheter som Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, bidrar tillsammans med Akademiska sjukhuset och Universitetsdjursjukhuset med spetskompetens och tjänster av betydelse för näringslivet.

2 000 nya jobb per år

Uppsala ingår i en större regional arbetsmarknad där cirka 23 000 personer dagligen pendlar in till kommunen och cirka 26 000 pendlar ut. Huvudmålet för Uppsala kommuns näringslivspolitik är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, ungefär 2 000 nya jobb per år. Uppsala spelar genom sin särart och styrkor en viktig roll i utvecklingen av hela huvudstadsregionen.

Växande arbetsmarknad

Uppsala har mer än 22 000 företag och landets snabbast växande arbetsmarknad samt två universitet med forskning i världsklass. Här finns ständig tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft. Inte minst tack vare nästan 30 000 studenter vid våra universitet. Allt detta gör Uppsala till en dynamisk stad för företag.

Ta del av hur utvecklingen går i näringslivsanalysen.

Entreprenörsanda

Uppsalas företag har under många år haft en stark tillväxt och allt fler etablerar sig i kommunen. Närheten till Stockholm, Arlanda och världen lockar liksom den bubblande entreprenörsanda som finns i Uppsala. Här finns framgångsrika företag inom en mängd olika områden, allt ifrån dataspelsutveckling och solenergi till hälsa, mat och e­-handel.

Branscher som växer

I stort sett alla branscher har växt de senaste tio åren i Uppsala. Handeln och byggbranschen har gått starkt framåt precis som besöksnäringen. Sedan 2020 har dessa och fler branscher pressats hårt av coronapandemin. Från universiteten har tre industrikluster växt fram som också har stark tillväxt: life science, clean tech och ICT.

Starkt stöd för innovationer

En stor del av Uppsalas framgång beror på ett starkt stödsystem för innovationer. En rad olika aktörer −­ universiteten, näringslivet och företagsfrämjande organisationer − hjälper tillsammans forskare, studenter, innovatörer, entreprenörer och nystartade företag att lyckas. Här finns flera företags­- och innovationsfrämjande organisationer, exempelvis UIC (Uppsala Innovation Centre), Almi, Connect, Nyföretagarcentrum, Drivhuset och Stuns (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle).

Företagsfrämjande aktörer

En del av organisationerna som kommunen samarbetar med kan, utöver att ge råd och tips, hjälpa till med finansiering. En del av organisationerna stödjer en viss bransch eller en särskild målgrupp.

Läs mer om företagsfrämjande aktörer i Uppsala

Företagsparker och nätverk

I Uppsala finns det många företagsparker, nätverk och mötesplatser där företag, organisationer, forskare och entreprenörer kan starta samarbeten och inspireras av varandra.

Här hittar du företagsparker och nätverk i uppsala.