Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Uppsalas näringsliv

Uppsala kommun har 230 000 invånare och 22 000 företag. Av dessa är 13 000 enmansföretagare. Kommunen planerar för en befolkning på upp till 380 000 personer år 2050. Det gör oss till en av Sveriges mest expansiva kommuner.

Uppsalas näringsliv blomstrar och det finns många innovativa företag i kommunen. Näringslivet får mycket kraft från Uppsalas två universitet: Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Internationellt är Uppsala känt att vara starkt inom till exempel Life Science, Clean Tech och ICT.

Statliga myndigheter som Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, bidrar tillsammans med Akademiska sjukhuset och Universitetsdjursjukhuset med spetskompetens och tjänster av betydelse för näringslivet.

2 000 nya jobb per år

Uppsala ingår i en större regional arbetsmarknad där cirka 23 000 personer dagligen pendlar in till kommunen och cirka 26 000 pendlar ut. Huvudmålet för Uppsala kommuns näringslivspolitik är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen, ungefär 2 000 nya jobb per år. Uppsala spelar genom sin särart och styrkor en viktig roll i utvecklingen av hela huvudstadsregionen.

Växande arbetsmarknad

Uppsala har 22 000 företag och landets snabbast växande arbetsmarknad samt två universitet med forskning i världsklass. Här finns ständig tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft. Inte minst tack vare de mer än 40 000 studenter vid våra universitet. Allt detta gör Uppsala till en dynamisk stad för företag.

Entreprenörsanda

Uppsalas företag har under många år haft en stark tillväxt och allt fler etablerar sig i kommunen. Närheten till Stockholm, Arlanda och världen lockar liksom den bubblande entreprenörsanda som finns i Uppsala. Här finns framgångsrika företag inom en mängd olika områden, allt ifrån dataspelsutveckling och solenergi till hälsa, mat och e­-handel.

Branscher som växer

I stort sett alla branscher har växt de senaste tio åren i Uppsala. Handeln och byggbranschen har gått starkt framåt precis som besöksnäringen. Sedan 2020 har dessa och fler branscher pressats hårt av coronapandemin. Från universiteten har tre industrikluster växt fram som också har stark tillväxt: Life Science, Clean Tech och ICT.

Starkt stöd för innovationer

En stor del av Uppsalas framgång beror på ett starkt stödsystem för innovationer. En rad olika aktörer −­ universiteten, näringslivet och företagsfrämjande organisationer − hjälper tillsammans forskare, studenter, innovatörer, entreprenörer och nystartade företag att lyckas. Här finns flera företags­- och innovationsfrämjande organisationer, exempelvis UIC (Uppsala Innovation Centre), Almi, Connect, Drivhuset, Stuns (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) och Uppsala BIO. 

Företagsparker och nätverk

I Uppsala finns det många företagsparker, nätverk och mötesplatser där företag, organisationer, forskare och entreprenörer kan starta samarbeten och inspireras av varandra.

Här hittar du företagsparker och nätverk i uppsala

Fairtrade City

Uppsala är diplomerad som en Fairtrade City – ett resultat av samverkan mellan kommunen och andra lokala aktörer. Målet är mer rättvis handel och ökad etisk konsumtion i hela kommunen. Näringslivsenheten ansvarar för det samordnade arbetet med Fairtrade City samt frågor om Fairtrade.

Företagsfrämjande aktörer

En del av organisationerna som kommunen samarbetar med kan, utöver att ge råd och tips, hjälpa till med finansiering. En del av organisationerna stödjer en viss bransch eller en särskild målgrupp.

Läs mer om företagsfrämjande aktörer