Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ett växande näringsliv

Uppsalas näringsliv är som ett lagspel. Alla delar på och omkring spelplan måste leverera för att laget ska vinna. Näringslivsanalysen från Uppsala kommun visar hur delarna påverkar varandra och hur utvecklingen går.

Pyramiden 900p.png

Förenklat kan vi dela in Uppsalas näringsliv i tre delar: exportindustri, affärstjänster och vardagliga verksamheter. Delarna integrerar starkt med varandra, men påverkar på olika sätt tillväxten i antal arbetstillfällen.  

Exportindustrin

Exportindustrin i Uppsala består till stor del av life science-branschen. Den  genererar ekonomisk aktivitet (omsättning), men inte så många nya jobb och företag, vilket däremot de angränsande affärstjänsterna gör. 

Affärstjänster

Affärstjänster består av företagstjänster, företagsservice, IT, finans- och försäkring, partihandel och media. Exportindustri och affärstjänster har blivit viktigare för näringslivets tillväxt. Affärstjänsterna har en nära koppling till exportindustrin och deras utveckling följer den med viss fördröjning.

Vardagliga verksamheter

De vardagliga verksamheterna dominerar arbetsmarknaden i Uppsala, framför allt i antal anställda. De består till exempel av detaljhandel, utbildning, hälsa/sjukvård, besöksnäring, logistik, bygg och fastigheter, vatten och avfall samt energibolag. Utvecklingen följer i stort befolkningsutvecklingen. De utgör basen i näringslivet och får vardagen att fungera för boende, besökare och verksamheter. 

Näringslivsanalysen

Näringslivsanalysen är Uppsala kommuns översikt på utvecklingen av näringslivet. Analysen består av två delar:

  • Strukturdata som visar utvecklingstrender den senaste tioårsperioden samt dynamik och växelverkan mellan olika delar av Uppsalas näringsliv.
  • Konjunkturdata, som uppdateras fyra gånger per år. Utvecklingen jämförs med samma kvartal föregående år samt rullande årsmedelvärden där de fyra senaste kvartalen summeras för att få mer stabilitet i trenden. Dessa jämförs med motsvarande fyra kvartal föregående år.

Sammanfattning

I snitt skapades 2 082 nya jobb per år 2010–2022 varav 64 procent i privat sektor. I näringslivet (aktiebolagen) skapades flest jobb inom vardagliga verksamheter och till lägre lön än genomsnittet. Det innebär en minskning av arbetsproduktiviteten och återverkar på skattekraften i kommunen. 

Vad gäller utvecklingen under inledningen av 2020-talet kan vi notera att:

  • Exportindustrin (Life Science) har på tre år 2020–2022 ökat mer i antal anställda än under hela 2010-talet. Det har gynnat utvecklingen inom affärstjänster som visar stabil tillväxt. 62 procent av de nya jobben i näringslivet 2020–2022 kan relateras till exportindustri och affärstjänster.

  • Besöksnäringen har till fullo återhämtat sig efter den kraftiga nedgången under pandemin. 2022 låg omsättningen på all time-high.

  • Vardagliga verksamheter fortsätter att växa till följd av en fortsatt stark befolkningstillväxt.

Jobbtillväxten har fortsatt under 2023 men försvagats under hösten med en nedgång i såväl export som inhemsk konsumtion. Avslutningen av 2023 och inledningen av 2024 är fortsatt utmanande då ekonomin befinner sig i lågkonjunktur/recession. Den månadsvisa trenden har varit nedåtgående sedan sommaren 2022 och ligger nu klart under målet 2 000 nya jobb per år.

Stigande inflation och ränta har haft en påtagligt negativ effekt på svenskarnas konsumtion. En kraftig nergång i bostadsbyggandet i Uppsala har därtill inneburit en väsentlig minskning av aktivitetsnivån inom byggsektorn. Konkurserna har ökat sedan hösten 2022 och framför allt under inledningen av 2023, och ligger nu på samma nivå som under pandemin.

Presentation av näringslivsanalysen

Fakta är hämtad från näringslivsanalysen som omfattar sysselsatta och företag verksamma i Uppsala kommun. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån och Bolagsverket/Bisnode.

Ladda ner Näringslivsanalys december 2023  (PPTX, 1 MB)

Är du intresserad av att få en fördjupad presentation av Uppsalas näringsliv eller har du frågor om näringslivsanalysen? Välkommen att kontakta Per Lundeqvist, enhetschef på näringsliv och destination, kommunledningskontoret Uppsala kommun: per.lundequist@uppsala.se