Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ett växande näringsliv

Uppsalas näringsliv är som ett lagspel. Alla delar på och omkring spelplan måste leverera för att laget ska vinna. Näringslivsanalysen från Uppsala kommun visar hur delarna påverkar varandra och hur utvecklingen går.

Pyramiden 900p.png

Förenklat kan vi dela in Uppsalas näringsliv i tre delar: exportindustri, affärstjänster och vardagliga verksamheter. Delarna integrerar starkt med varandra, men påverkar på olika sätt tillväxten i antal arbetstillfällen.  

Exportindustrin

Exportindustrin i Uppsala består till stor del av life science-branschen. Den  genererar ekonomisk aktivitet (omsättning), men inte så många nya jobb och företag, vilket däremot de angränsande affärstjänsterna gör. 

Affärstjänster

Affärstjänster består av företagstjänster, företagsservice, IT, finans- och försäkring, partihandel och media. Exportindustri och affärstjänster har blivit viktigare för näringslivets tillväxt. Affärstjänsterna har en nära koppling till exportindustrin och deras utveckling följer den med viss fördröjning.

Vardagliga verksamheter

De vardagliga verksamheterna dominerar arbetsmarknaden i Uppsala, framför allt i antal anställda. De består till exempel av detaljhandel, utbildning, hälsa/sjukvård, besöksnäring, logistik, bygg och fastigheter, vatten och avfall samt energibolag. Utvecklingen följer i stort befolkningsutvecklingen. De utgör basen i näringslivet och får vardagen att fungera för boende, besökare och verksamheter. 

Näringslivsanalysen

Näringslivsanalysen är Uppsala kommuns översikt på utvecklingen av näringslivet. Analysen består av två delar:

  • Strukturdata som visar utvecklingstrender den senaste tioårsperioden samt dynamik och växelverkan mellan olika delar av Uppsalas näringsliv.
  • Konjunkturdata, som uppdateras fyra gånger per år. Utvecklingen jämförs med samma kvartal föregående år samt rullande årsmedelvärden där de fyra senaste kvartalen summeras för att få mer stabilitet i trenden. Dessa jämförs med motsvarande fyra kvartal föregående år.

Sammanfattning

Preliminärt 1 348 nya jobb år 2023 innebär en avmattad tillväxt jämfört den starka återhämtningen efter pandemin. I snitt har det skapats 2 013  nya jobb per år 2010–2023, vilket är i nivå med det långsiktiga målet om 2000 nya jobb per år. Av de nya jobben har 65 procent tillkommit i privat sektor.

Den månadsvisa trenden har varit nedåtgående sedan sommaren 2022 och ligger nu klart under målet. Inledningen av 2024 blir fortsatt utmanande, då ekonomin befinner sig i lågkonjunktur. I slutet av 2023 berördes fler anställda av konkurser än under pandemin.

Antalet förvärvsarbetande (nattbefolkning 15–74 år) har ökat snabbare än antalet arbetstillfällen (dagbefolkning), vilket medfört att nettoutpendlingen från kommunen överstiger 5 000 individer. Ett ökat distansarbete är sannolikt en bidragande orsak.

54 558 anställda i 13 379 aktiebolag verksamma i Uppsala år 2022. Ökat med 16 412 anställda 2010-2022 (+2,8 procent per år) och 2 410 år 2022 (4,6 procent). Omsättningstillväxt +6,8 procent/år 2010–2022 och 12,6 procent år 2022.

62 procent av de nya jobben i näringslivet 2020–2022  kan relateras till exportindustri och affärstjänster, jämfört 32 procent 2010–2019. Exportindikatorn för de 10 största Life Science bolagen visar dock en relativt kraftig minskning under 2023.

Besöksnäringen har till fullo återhämtat sig efter den kraftiga nedgången under pandemin och omsättningen låg på all-time-high 2022
Vardagliga verksamheter fortsätter växa till följd av en fortsatt hög befolkningstillväxt, samtidig som inflation och stigande ränta slagit hårt mot hushållen och byggsektorn.

Presentation av näringslivsanalysen

Fakta är hämtad från näringslivsanalysen som omfattar sysselsatta och företag verksamma i Uppsala kommun. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån och Bolagsverket/Bisnode.

Ladda ner Näringslivsanalys mars 2024 (PPTX, 1 MB)

Är du intresserad av att få en fördjupad presentation av Uppsalas näringsliv eller har du frågor om näringslivsanalysen? Välkommen att kontakta Per Lundeqvist, enhetschef på näringsliv och destination, kommunledningskontoret Uppsala kommun: per.lundequist@uppsala.se