Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

2 000 nya jobb

Uppsala ska utvecklas hållbart - med en balans mellan befolkningsökningen och arbetsmarknaden. För att möta målet behöver förutsättningar för 2 000 nya jobb per år skapas i kommunen.

Många olika branscher

I Uppsala kommun finns cirka 23 000 registrerade företag. Nyföretagandet ligger på en stabil nivå och varje år startas cirka 1 500 nya företag. Internationellt konkurrenskraftiga områden är life science, ICT/tech och clean tech. Samtidigt kännetecknas näringslivet av en stor bredd med företag inom många olika branscher. Bredden är en av Uppsalas styrkor.

Målsättningar

Uppsala kommun beskriver det långsiktiga näringslivsarbetet inklusive ramarna för utvecklingsarbetet i näringslivsprogrammet.

Läs mer om grunden för samverkan med externa parter samt övriga prioriterade mål och ta del av hela programmet.

Näringslivsprogrammets utgångspunkt är att Uppsala kommun ska bidra till en positiv utveckling för alla företag i kommunen, oavsett storlek, geografi, bransch eller företagsform. Från de tre utgångspunkterna har sju mål prioriterats. I dessa mål är samverkan nödvändig både inom och utom kommunkoncernen för att uppnå önskat resultat.

Hållbart näringsliv

Målet är ett hållbart och jämställt näringsliv med förstärkt gott företagsklimat. Uppsala kommun är inte ensam ansvarig för den framtida utvecklingen. Det behövs samsyn och samverkan, både lokalt och nationellt.

I arbetet att stödja utvecklingen av ett hållbart näringsliv med stark jobbtillväxt har tre utgångspunkter och prioriterade arbetsområden definierats för Uppsala kommun:

  1. Tillväxt i befintliga företag.
  2. Befintliga företag etableras.
  3. Nya företag startas.