Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Trygg närmiljö

Effektmål: Den fysiska närmiljön i Gränbyområdet bidrar till att förebygga otrygghet, brott samt till säkra skolmiljöer.

Delar av området i Gränby och Kvarngärdet har problem med utformning och gestaltning; mycket enhetliga byggnadskroppar bidrar till svårorienterade miljöer och på olika platser har brister i ljussättningen skapat mörka områden. Särskilt Gränbyskolans skolgård har utmaningar, vilket beror på såväl läge som utformning. Att skolgården blir en uppehållsplats även utanför skoltid och nyttjas av allmänhet är tveeggat, då det ofta leder till skadegörelse. Tillgången på lokaler och andra ytor för föreningsverksamhet, lek, idrott och liknande är inte anpassad efter behovet.

Det finns ett behov av en bättre allmän ordning och reda i området, avseende byggetableringar, markarbeten, skyltningar, klotter och parkeringsefterlevnad. Vissa gator behöver snarast få asfaltsbeläggning. Trygghetsvandringar ska ge underlag för områdets utveckling.

Aktiviteter

Fortsätta utvecklingen av skolornas exteriör och omgivning för en tryggare utemiljö.
Förbättra arbetet för att motverka parkeringsproblematik i området genom bland annat aktiv bevakning och snabba åtgärder vid felparkerade bilar och sabotage mot skyltning.
Fortsatt genomföra regelbundna trygghetsvandringar för att i samverkan med lokala aktörer löpande anpassa områdets gestaltning i trygghetsskapande syfte
Förstärkt samarbete mellan kommun, civilsamhälle och fastighetsägare för att tillgodose efterfrågan och behovet av fler föreningslokaler.
I samverkan med fastighets- och bostadsbolag utveckla platser för social samvaro och rekreation, som grillplatser och platser för utomhusidrott.
Etablera en rutin för snabb och effektiv klottersanering, där målet är att allt klotter på kommunala fastigheter, egendom och allmän plats ska vara borta inom 24 timmar, samt verka för motsvarande på privata egendom.
I samverkan med fastighets- och bostadsbolag ta fram en plan för gestaltningen i områden som bedöms svårorienterade och med en enahanda utformning.
Författargatorna asfalteras snarast och förses i övrigt med markeringar och farthinder i tillämplig grad för tydlighet och trygghet.
Cykelväg från Torkelsgatan/S:t Persgatan till Gränby sportfält åtgärdas med asfaltering, belysning m.m.