Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Information och kommunikation

Effektmål: Bilden av Gränby och Kvarngärdet är nyanserad och kunskap om olika aktiviteter och åtgärder är känd och spridd.

Erfarenheterna från Gottsunda/Valsätra visar hur ett stort område kan stigmatiseras och förknippas med oroligheter och brottslighet trots att det är en begränsad del av stadsdelen som har den problematiken.

Att gemensamt med andra aktörer ha en enad strategi och uthållighet i kommunikationen är nödvändigt för att ge fler nyanser i bilden av området.
Ett starkt engagemang för sitt närområde och hög delaktighet i aktiviteter och civilsamhälle kräver ett lättillgängligt och uppdaterat informationsflöde och lägesbild mellan aktörerna, men också att boende och aktiva i området lätt hittar information om aktiviteter och områdets utveckling.

Information och vägledning till utbildning, praktikplatser och arbete ska också vara lätt åtkomligt. Informationsspridning till och mellan aktörer och boende behöver stärkas för ökat engagemang och delad lägesbild.
Flera åtaganden i den lokala överenskommelsen med föreningslivet stöder utvecklingen inom fokusområdet.

Aktiviteter

Skapa de digitala verktyg/plattformar som behövs för förbättrad informationsspridning mellan aktörerna i området.
Utveckla en aktörsgemensam kommunikationsplan och en proaktiv kommunikation om området som motvikt till händelsestyrd rapportering av brottslighet och social oro.
Genom ökad närvaro i Gränby och Kvarngärdet lotsa individer till språkträning, praktik, utbildning och arbete