Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Gränby och Kvarngärdet

Gränby och Kvarngärdet är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen tillsammans med de som bor och arbetar i stadsdelarna gör för att skapa en trygg och trivsam miljö.

 • Handlingsplan Gränby och Kvarngärdet

  Läs om Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2022. Planen innehåller effektmål med åtgärder som stärker tryggheten i Gränbyområdet.

 • Verksamheter i området

  Hitta förskolor, skolor och ungdomsverksamhet som bidrar till utveckling, trygghet och säkerhet i området. Några av kommunens bolag finns också representerade i Gränby och Kvarngärdet.

 • Gränby på G!

  Det har hänt mycket positivt i Gränby och Kvarngärdet senaste två året. Se vår film där vi berättar mer.

 • Barn och unga

  Läs om hur vi arbetar för att barn och unga i Gränby och Kvarngärdet ska känna sig trygga, nå goda studieresultat och ha en meningsfull fritid.

 • Trygg närmiljö

  Läs om hur vi arbetar för en trygg närmiljö i Gränby och Kvarngärdet.

 • Samverkan med polisen

  Läs om polisens arbete i området. Det är en förutsättning för mycket annat trygghetsskapande arbete. Besök och tillsyn i skolorna är en prioriterad insats.

 • Samhällsengagemang

  Läs om hur många olika aktörer har viktiga uppdrag som bidrar till ökad trygghet i området. Fastighetsägare, föreningsliv, näringsliv och olika nätverk engagerar människor, skapar liv och rörelse och bidrar till struktur i ungdomars tillvaro och arbetet med integration.

 • Information och kommunikation

  Läs om hur lättillgänglig och uppdaterad information och kommunikation ska bidra till starkt engagemang och hög delaktighet i aktiviteter och områdets utveckling.

 • Utvecklingsplan Gränby

  Läs om planerad stadsdelsutveckling i Gränbyområdet.

 • Gränby allaktivitetshus

  Gränby allaktivitetshus har familjedag och samlar in önskemål om nya aktiviteter. Dessutom vinner verksamheten priset för Årets frukoslyft.

 • Utvecklingsplan Gränbyparken

  Gränbyparken ska utvecklas och nu kan du tycka till om förslaget till utvecklingsplan för parken under perioden 11 juni–augusti 2021. Syftet med utvecklingsplanen är att ge en helhetsbild av parken, med övergripande strategier för hur området kan utvecklas över tid.

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.