Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Reglemente

Föreskrifter för Näringslivsrådet

Syftet med Näringslivsrådet är att genom stärkt dialog kontinuerligt förbättra och utveckla kommunens näringslivsarbete. Uppsala kommun har en hög målsättning inom näringslivsutveckling. Uppsala kommun ska uppfattas som en självklar och attraktiv affärspartner som bidrar till att målet om förbättrat näringslivsklimat kan uppnås och utifrån kommunens ansvar bidra till näringslivets tillväxt.

Sammanfattning

Näringslivsrådet är ett rådgivande organ avseende Uppsala kommun
näringslivsarbete.

Näringslivsrådet ska bland annat

 • verka pådrivande för att nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag
  arbetar med ett näringslivsperspektiv och aktivt i enlighet med
  Näringslivsprogrammet
 • följa kommunens näringslivsarbete, planera och genomföra dialoger och
  förbättringsarbete med näringslivet och leverantörsmarknad, följa upp
  resultat av NKI-mätningar, rankingar och andra mätningar
 • följa tillväxten i det lokala näringslivet, exempelvis via Näringslivsanalysen
 • stödja och utveckla arbetet inom prioriterade branschkluster
 • verka för att förbättra och utveckla kommunen som affärspartner,
  samverkans- och servicepartner
 • delta i arbetet med att aktualisera handlingsplan för Uppsala kommuns
  näringslivsprogram och andra styrdokument på området.