Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pågående dialog

Tyck till om handlingsplan för trafikbuller 2024-2028 - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Handlingsplanen är på samråd under perioden 19 februari – 19 april 2024. Syftet med samrådet är att få in synpunkter från allmänheten i samband med att en slutversion av handlingsplanen ska tas fram.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala

 

Ring till

Ring Uppsala kommuns Kontaktcenter om du vill komma i kontakt med handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen.
Telefon:018-727 00 00

Beskrivning

Beslut om handlingsplanen kommer att tas av kommunfullmäktige i september 2024. De synpunkter som har kommit in under samrådstiden, uppmärksammas även när åtgärderna i handlingsplanen ska genomföras.

Ta del av alla handlingar

Samrådsversion av handlingsplan för trafikbuller.pdf (PDF, 594 KB)

Bilaga Mål, riktvärden och rekommendationer för omgivningsbuller.pdf (PDF, 968 KB)

Bilaga Ekonomiska konsekvenser.pdf (PDF, 979 KB)

Bilaga Bullerkartläggning 2022.pdf (PDF, 1 MB)