Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för Uppsala spårvagnsdepå, Del av Nåntuna 10:1 m. fl - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en spårvagnsdepå, för försörjning av spårväg mellan Uppsala centralstation och den nya järnvägsstationen Uppsala södra.

Beskrivning

Detaljplanen för spårvangsdepån ingår i kommunens övergripande arbete med planering och anläggning av kapacitetsstark kollektivtrafik. Hela projektet är uppdelat i delsträckorna A till D samt depån. Den här detaljplanen hanterar depån. Delsträckorna A-C hanteras huvudsakligen i planärende PBN 2019 002806. Delsträcka D hanteras i ärende PBN 2022–000048.

Detaljplanen innefattar till största del kvartersmark i form av spårvagnsdepå (T1). Delar av planområdet består också av yta för allmän plats för skogsmark (NATUR), parkmark med yta för dagvattendamm, samt gatumark. Detaljplanen följer kommunens översiktsplan.

Ta del av alla handlingar